Magyar Katolikus Lexikon > E > életminőség


életminőség (ném. Lebensqualität, ang. quality of life): a társadalom és az egyesek helyzetének újfajta megítélése, mely nemcsak a gazdasági mutatókat veszi figyelembe (→életszínvonal), hanem a szellemi, lelki és szociális értékek meglétét is. - Az ~ javítása mindenfajta társad. tevékenység tulajdonképpeni célja, épp ezért közp. témának kell lennie a szociál-, sőt a gazdaságpol-ban is (→Egyház szociális tanítása). Az ipari forr. idején alakult ki a tévhit, hogy a →fejlődés, a haladás azonos az anyagiakban való előrehaladással. Ahol e fejlődés megvalósult, az ún. jóléti-fogyasztói társad-ak alakultak ki a személyiséget veszélyeztető nagyvárosokkal, a családok és bennük az emberi kapcsolatok elsorvadásával, az emberi környezet riasztó méretű pusztulása közepette. - Mindezek ellen először az ifj. tiltakozott az 1960-as években, majd egyre szélesebb körben tört utat a minőségi gondolkodás (a mennyiségi helyett). Kutatók ún. szociális indikátorokat állítottak föl az ~ mérésére. Ilyenek: az eü. ellátottság, a családok és az ifj. helyzete, a képzési lehetőséggel való ellátottság, a lakáshelyzet, a szabadidő-ajánlatok minősége, az üdülési lehetőségek stb. Az ipari országokban ellentmondás alakult ki: míg a gazd. mutatók emelkedtek, az ~ mutatói változatlanok v. hanyatlanak. Fejlődő országokban könnyebben volt elérhető az ~ egyik-másik eleme, anélkül, hogy döntő fordulat következett volna be a gazd. helyzetben. Sokak szerint az említett mutatók mellett az ~ tartalma inkább az: az egyes ember érzi-e, hogy van értelme életének. Mint Viktor Frankl kimutatta, az embert az teszi emberré, hogy eleven kötelék fűzi a többi emberhez, a tárgyakhoz, és életét értelmesnek látja. Ez azt jelenti: az embernek szüksége van munkára, személyes kapcsolatokra és az érzékfölötti világ megtapasztalására. Ahol ezek egyike (s főleg a legutóbbi, a vallásosság) nincs meg, ott nem beszélhetünk tökéletes ~ről. A ker-ek feladata, hogy a társad. tagjai elé éljék a „teljes ember” eszményét. A p. körlevelek közül a →Populorum progressio (1967) szól az ~ről. Cs.I.-L.V.