🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > ébresztő mozgalom
következő 🡲

ébresztő mozgalom: a 17-19. század protestáns megújulási mozgalma, mely bibliai alapon szembeszállt a felvilágosult racionalizmussal és az államegyházzal. - 1. Európában a 17. sz. végén Angliában a →kvékerek indították el. Az A. Horneck által alapított Vallásos Társaság, majd a misztikus W. Law (†1761) és S. Wesley írásai terjesztették. Célkitűzéseit átvették a →metodisták, s az anglikán egyh-on belüli későbbi mozg-ak, főként az →üdvhadsereg. - Skóciában 1850 u. terjedt el. Megújulásuk középpontjába a →kongregacionalisták közösségét állították. Th. Chalmers (†1847) az óker. diakonátus-intézményt szorgalmazta, 1843: az ~ szellemében alapították a Skóciai Szabadegyházat, hogy elváljanak az államegyh. természetű Skóciai Egyháztól. - Svájcban 1831: skóciai mintára alapították a Genfi Evangélikus Társaságot. 1849: Fr-Svájcból eredt a Genfi Szabadegyház. Mindkettő különvált a svájci államegyh-tól. - Holl-ban az újkálvinizmust is bevezető Groen van Prinsterer (†1876) terjesztette svájci minta szerint. - Fro-ban szintén svájci mintára alapították 1833: a Fro-i Evangélikus Társaságot. - No-ban 1816-tól területenként más és más jellegű ~ bontakozott ki. - 2. Az USA-ban 1734: Great Awakening néven önálló ~at allapítottak, melyet G. Whitefield (†1770) lendített föl. A szabadegyh-ak tömegei révén az ~ kiszorította vez. helyéről az anglikán egyh-at, és az USA egyh. életének meghatározó tényezője lett. **

LThK III:1063.