Magyar Katolikus Lexikon > E > Észtország


Észtország, Eesti: köztársaság Északkelet-Európában. - Határai: Finn-öböl, Oroszo., Letto. Ter-e 45.226 km². Főv-a Tallinn. Hiv. nyelve: észt, orosz. - A kerséget a 12. sz: fogadta be, főleg a livlandi pp., Rigai Albert buzgólkodására. A Dániából behatoló VI. Knut és II. Valdemár kir-ok támogatták a terjedő kerséget. 1238: alakult a tallinni ppség mint a dániai Lund szuffr-a. A kerség megszilárdításában nagy szerepe volt a Theodorich dünamündei apát által alapított kardos lovagrendnek (Ordo militiae Christi), melyet III. Ince hagyott jóvá. A dánok 1346: ~ot 19.000 márkáért a német lovagrendnek adták el. Luther személyesen írt levelet „a rigai, tallinni és dorpati keresztényeknek”, melyben a hitújításhoz való csatlakozásra szólította fel őket; 1524: a r-ek csakugyan elfogadták az új hitet; 1525: főleg Lange kilépett szerz-ei és a ném. lovagr. hitehagyott tagjai vitték át a népet az új vallásra; kiűzték a szerz-eket, s elpusztították a tp-ok képeit és szobrait. 1561: a livoniai háborúban megsemmisült a ném. lovagr. áll-a, ~ svéd birtok. - 1721: az északi háború után ~ot Oroszo. szerezte meg. Az orosz uralommal a K-i egyhszakadás is beszivárgott ~ba. 1816: fölszabadították a jobbágyokat, 1917. XI. 9: kikiáltották a szovjethatalmat, amit 1917. XII-1918. XI: ném. megszállás követett. 1918. II. 24: kikiáltották az észt áll-ot. XI. 29: a ném. kivonulás után puccsal megalakították az Észt Szovjetközt-ot. 1919. III: megalakult az Észt Közt., mely 1920. II. 2: békét kötött Szovjet-Oroszo-gal. 1924. XII. 1: meghiúsították a komm. puccskísérletet. A Molotov-Ribbentrop-paktum ~ot szovjet érdekterületnek nyilvánította; szovjet beavatkozásra 1940. VI. 21: „népi kormány” alakult, VII. 21: megalakították az Észt Szovjetközt-ot, VIII. 6: ~ot mint szovjetközt-ot „fölvették” a SZU tagállamai közé, s az észt lakosságot, főként az értelmiséget munkatáborokba kezdték szállítani. 1941. VII-1944. X: ném. megszállás, mely után a ném-ekkel „együttműködőket” elhurcolták, helyükre szlávokat (főleg oroszokat) telepítettek. 1989-1990: a népmozg. hatására a nemzgyűl. kinyilvánította ~ függetlenségét, tárgyalásokat kezdtek a SZU-ból való kiválásról. - 1991. III. 3: az észt hatóságok népszavazást tartottak arról, hogy ~ része legyen-e egy, a volt SZU helyett létrejövő „megújított szövetségnek”. A hivatalos eredmények szerint a szavazásra jogosultak 82,9%-ából  77,8% az észt függetlenségre szavazott. VIII. végéig több mint 30 ország ismerte el ~ot, és végül IX. 6: a szovjet államtanács is elismerte a független Észt Közt. újjáalakulását. - Lakossága 1922: 1.107.100; 2214 (0,2%) kat., 78,6% ev., 19% g.kel., 0,4% zsidó; 87,7% észt, 8,7% or., 1,7% ném.; 1956: 1.149.000; 1989: 1.562.000; 61,5% észt, 30,3% or., 3,1% ukrán, 1,8% fehéror., 1,1% finn, 0,2-0,3% lengy., litván, ném., tatár, zsidó. Vallási megoszlása vsz. megfelel az 1922. évinek. A kat-okat a rigai nuncius mint ap. kormányzó igazgatja. Kat. tp. 4, világi pap 3, szerz. pap 1 van. **

EWYB 1993. I:1036.