Magyar Katolikus Lexikon > E > Értesítő


Értesítő, Bp., 1886/87-1895: az országos keresztény önsegélyező és fogyasztási szövetkezet működése köréből. Megj. havonta, ingyenes tagértesítőként. Szerk. P. Szabó Endre. 88

Értesítő, Szatmárnémeti, 1889. okt. 15.-1900. dec. 8.: a szatmáregyházmegyei Irodalmi Kör közlönye. - Megj. kétévente, össz. 8 sz. Szerk. 1891. III-ig Sarmaságh Géza. Kiadó: Szatmáregyhm. Irod. Kör. Ny: Molnár János, 1893. III. 1: Pázmány sajtó. - Címe 1897: A Szatmár-Egyházmegyei Irodalmi Kör Értesítője. T.E.

Értesítő, Bp., 1900. nov. 1.-1910. szept. 1.: a váci egyházmegyei és központi oltáregyesület szervezéséről és működéséről. - Megj. havonta(?). Kiadó: Váczi Egyhm. és Közp. Oltáregyes. Ny: Stephaneum. 88

Értesítő, Bp., 1912:1. sz.-1914:5. sz.: a Szociális Missziótársulat és a vele cooperáló Katholikus Női Egyesületek Lapja. - Megj. éventei 2x, össz. 5 sz. Szerk. Ghitay Margit. Kiadó: Szociális Missziótársulat. Ny: Stephaneum. T.E.

Kemény 1942:69.

Értesítő, Verebély, 1913. máj.: a verebélyi alesperesi kerület r.k. tanítói körének 1913. V. 8: tartott gyűléséről. - Megj. egyetlen sz. Szerk. a kör tisztikara. Kiadó: verebélyi alesp. ker. Ny: Hungária. 88

Értesítő, Dorog, 1923. szept.-1927.: bányatelepi újság. - Megj. havonta 16 old. Kiad. a dorogi bányatelep egyh. vezetősége. Szerk. Zsigovits Béla adm. Ny: Községi Sajtóváll. RT. Vá.L.

Szalády 1884:39.

Értesítő, Miskolc, 1944. márc. 15.: egyházközségi közlemények a felsőmiskolci katolikusok számára. - Megj. rendszertelenül, kz. gyanánt, évf- és sorszámozás nélkül, egyetlen sz.(?). Fel. kiadó: Mikes Lajos. Ny: Ludvig István. T.E.

Borsod-Abaúj-Zemplén m. sajtóbibliogr. 1964:46. (101.)

Értesítő, Buenos Aires, 1957. ápr.-1962. dec.: a Magyar Katolikus Missziós Központ lapja. - Megj. 3 hónaponként, 8-44 old., 1500 pld. Szerk. Pesti József SJ. Kiadó: M. Kat. Missz. Közp. - 1963. XII. 15-1966: körlevelekben folytatták. Folyamatosan számozták. T.E.

Mildschütz 1977:24. (142.) - EH I:519.

Értesítő, Montreal, Quebec, 1961-: a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség értesítője. - Megj. (rendszertelenül) hetente 4 old. Ny: soksz. 88

Mildschütz 1977:25. (146.)

Értesítő, Bp., 1971-1989: egyházközségi lap. - Megj. rendszertelenül, belső terjesztésben. - 1990: beolvadt A Szent Gellért Egyházközség Értesítőjébe, mely évf-számozását folytatta. 88

Értesítő, München, 1979?-1990?: a Magyar Katolikus misszió időszaki értesítője. - Megj. rendszertelenül. Szerk. Rozsály Ferenc. Kiadó: M. Kat. Misszió. 88

EH II:613. (minden adat nélkül)