🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Érseki Nőnevelő Intézet
következő 🡲

Érseki Nőnevelő Intézet, Miskolc, 1878.-1948. jún. 16.: a →Szatmári Irgalmas Nővérek leányiskolái. - Samassa József bíb-érs. alapítványából 1878: 6 o-os népisk-t, 1889: f. leányisk-t nyitottak. Ez utóbbi 1907: 4 o-os polg. isk-vá alakult. 1927: nyílt meg a tanítónőképző int., 1943: internátusa 72 növ-et fogadott. 1945: 8 o-os ált. isk-t szerveztek. 1948: államosították. M.I.

A Szatmári Irgalmas Nővérek Leánynev. Int-ének rendszabályai Győr, 1941.


Érseki Nőnevelő Intézet, Esztergom, 1930–1948. jún.: az Irgalmas Nővérek érseki B. Margit Leánygimnáziumának leányotthona. – Három különálló intézet volt, az el. polg. isk., tanítónőképzős líceumi és leánygimn. növendékek számára. A leánygimn. internátusába 120 kat. leányt vettek föl. A rendes tandíjon és isk. beíratási díjon kívül az ellátás évi díja 1936: 680 P, 1941: 800 P. A bennlakó növendékek tanulhattak külön zenét, ném., ang. és fr. nyelvet, melyek díja a heti órák számától függött. Az isk. kv-ek, füzetek, rajz- és írószerek, kézimunka anyagok, a gyógyszerek ára és az orvosi kezelést kívánó betegségek orvosi költségeit is a szülők fizették. 88

Jámbor 1936:196; 1942:354. – MTC 1944:556.