🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Érsekújvári kódex
következő 🡲

Érsekújvári kódex: 291 levél terjedelmű, vegyes tartalmú magyar nyelvű kézirat. 1529-31: állították össze a Nyulak szigeti domonkos apácaktorban, legnagyobb részét →Sövényházi Márta másolta. - Evangéliumi perikopákat, elmélkedéseket, imádságokat, legendákat, példákat, prédikációkat tartalmaz. Forrásai az apokrif  Nicodemus-evangélium, Ludolphus de Saxonia, →Temesvári Pelbárt és Ferreri Szt Vince beszédei, →Legenda aurea és a Gesta Romanorum. Passióját kezdetleges miniaturák díszítik. Legjelentősebb fejezete Alexandriai Szent Katalin verses legendája. - Czech János fedezte fel 1833: az érsekújvári ferencesek könyvtárában, ahonnan Golessényi Pantaleo tartományfőnök 1851: az MTA-nak adományozta. Jelzete K 45.  - Kiadása: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1888. (Nyelvemléktár 9-10.) M.E.

Csapody 1973. (K 45.)


Érsekújvári kódex, 1529–1531: vegyes tartalmú magyar nyelvű kézirat. – A Nyulak szigeti domonkos apácaktorban állították össze, legnagyobb részét →Sövényházi Márta másolta. 291 levél terjedelmű. Evangéliumi perikópákat, elmélkedéseket, imádságokat, legendákat, példákat, prédikációkat tartalmaz. Forrásai az apokrif Nikodémus-evangélium, Ludolphus de Saxonia, →Temesvári Pelbárt és Ferreri Szt Vince beszédei, a →Legenda aurea és a →Gesta Romanorum. Passióját kezdetleges miniatúrák díszítik. Legjelentősebb fejezete a verses →Alexandriai Szent Katalin legendája. – Czech János fedezte fel 1833: az érsekújvári ferencesek kvtárában, ahonnan Golessényi Pantaleo tartfőn. 1851: az MTA-nak adományozta. Jelzete K 45. – Kiadása: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1888. (Nyelvemléktár 9–10.) M.E.

Csapody 1973. (K 45.)