Magyar Katolikus Lexikon > E > Életünk


Életünk: 1. Bp., 1931. nov. 1.-1933. jan.: a budapesti ifjak Mária kongregációjának lapja. Fel. szerk. és kiadó: Belányi István. Ny: Stephaneum; kőnyomatos. - 2. London, (1955)-1981(?): az Angliai R.K. Magyarok Egyesületének lapja. Megj. havonta, rendszertelenül. Szerk. az Angliai R.K. M-ok Egyes-e és a M. Kat. Főlelkészség. Ny: soksz. - 3. St. Gallen-München, 1969. jan. 1.-: az európai magyar katolikusok lapja. Megj. 16.000 péld., havonta 8 old. A Kereszt Népe (Holl.), Az Út (Bécs), Hírnök (Linz), Hiszek (Svájc), Magyar Ház (Brüsszel), Pannonia Sacra (No.), Sorsunk (Fro.), Új Értesítő (Skandinávia, bécsi és párizsi melléklettel) egyesítéséből alapították. Az eu. magyarság legnagyobb (1970-90: 13-15 ezer) példányszámú lapja. - Szerk. 1968: Vecsey József, 1977: Harangozó Ferenc, 1986: Fejős Ottó, 2002: Cserháti Ferenc. Kiad. a Kat. M. Főlelkészség. Szerk. biz.: András Mária, Bogyay Tamás, Boór János, Frank Miklós, Kovács K. Zoltán, Ramsay Győző, Vince András. Olvasó és tördelő szerk-je Szamosi József. Pi.E.

Mildschütz 1977:22. (128.)