Magyar Katolikus Lexikon > E > Élő Isten Gyülekezete


Élő Isten Gyülekezete, szombatos pünkösdisták: 1. az →Isten Egyháza korábbi neve. - 2. karizmatikus, szombatot ünneplő szabadegyház. Alapítója mindmáig eldöntetlenül Priscisci Dániel v. Lődi Lajos. A gyülekezeti rendet 1938: fogalmazták meg. 1962: Priscisci kimaradt az ~ből, ekkor Lődi állt élére. - Lényeges hitelvük a szombat megszentelése, a Szentlélek-keresztség és Bpen havonta, vidéken negyedévenként tartott, úrvacsoravétellel egybekötött szeretetvendégség, melyhez a lábmosás szertartását kapcsolják. - Orsz. vezetőségét a közösség elnöke, elnökhelyettese, főpénztárosa és az igehirdetők alkotják, negyedévenként üléseznek. A lelkészi feladatokat a gyülekezetek vezetői látják el, kik közül 1986-ig egy végzett 3 évet a →Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa (SZET) lelkészképzőjében, de elvileg nem ellenzik a teol. végzettséget. 1948-tól keresték a kapcsolatot a SZET-tel, s előbb az albizottsághoz tartoztak, 1956: az ~ taggá lett, s ezzel törvényessé vált. 1966: új hitvallást és szervezeti szabályzatot készített. Tagnyilvántartást nem vezet, Mo-on 1986: becslés alapján kb. 500 tagja lehetett. Sz.O.

Az ~ hitelvei és gyülekezeti rendje. Kiad. Baumann Béla. H.n., 1938. - A szombatiskola. Bp., 1941. - Szakács József: A mo-i szabadegyházak tanácsához tartozó tagegyházak hitvallásai és szervezeti szabályzatai. Bp., 1981:77. - Ev. Élet 1985. XI.