🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Éhik
következő 🡲

Éhik Gyula (Brassó, Brassó vm., 1891. febr. 4.-Bp., 1964. dec. 28.): biológus, egyetemi tanár. - Brassóban reálisk-át, Bpen 1910-13: egy-et végzett, 1913: dri, 1915: középisk. tanári okl-et szerzett. 1910-12: az egy. növénykert alkalmazottja, 1912. XI: napidíjas a Földtani Int-ben, 1914. IX: a brassói f. keresk. isk. internátusi felügy-je, X. 15: gyakorló tanár a győri főreálisk-ban, 1915. II-1917: a lőcsei reálisk. tanára, 1917-18: katona a galíciai fronton, 1918. IX: hadigeológus az összeomlásig Albániában. 1919. I: a M. Nemz. Múz. állattárába helyezték, ahol 1922. X: múzeumőr, 1946. IV: az állattár vez-je, múzeumig. 1927. I: az egyetemi közg. karon az apró házi- és szőrmés emlősállatok tenyésztése c. tárgykörből mtanárrá képesítették. A műegy-en 1928. I: a gazd. állattan mb. előadója, 1941: rk. tanár, 1948-ig tartott előadásokat. 1949: nyugdíjazták, de 1955-ig dolgozott az állattárban. - 1930: a SZIA a IV. szako. tagjává választotta, 1952: kinev. a biológiai tud-ok kandidátusának. - Fölismerte a prémes állatok tenyésztésének nemzetgazd. jelentőségét. A hazai kisemlősök rendszertani, élettani és környezeti alkalmazkodási sajátosságait tanulmányozta, ő alkotta meg az interdentális homológia törv-ét. - M: A geológia és az eljegesedések kora. Lőcse, 1917. - A mo-i emlősök és azok külső rovarélősködőinek határozó táblái. Dudich Endrével. Bp., 1924. - Nagy-Alföldünk. Emlősök. Debrecen, 1925. - Brehm Alfréd: Az állatok világa. 1-7. köt. Emlősök. Szerk. és részben írta. Bp., 1929. - Prodinotherium hungaricum... Uo., 1930. - Prémek és prémes állatok. Uo., 1931. (Szt István kv-ek 94.) - Prémes állatok... tenyésztése. Uo., 1934. 88

SZIA tagajánl. Bp., 1930. - KL I:521. - MÉL I:415. (*Kolozsvár!) - Gulyás VII:156.