🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > dologtiltó napok
következő 🡲

dologtiltó napok: 1) a nép nyelvén a →munkaszüneti nap, a →jeles napok egyike. - Lehet általános, azaz mindenkire és minden munkára szóló, v. részleges, csak egyesekre s bizonyos munkára vonatkozó. A ffi ~ az istállóban és méhesben végzett munkára, a pásztori ~ a kihajtásra s minden más pásztormunkára, a kocsis ~ az állatok befogására, az asszonyi ~ v. minden női munkára (Mária-ünnepek, Áldozócsütörtök, VI. 13: Páduai Szt Antal), v. csak a mosásra (Feketevasárnap), ill. a kenyérsütésre (IV. 25: Márk) vonatkoznak. Bontónap az asszonyok csak bontó munkát végezhetnek, zártnapon egész nap otthon kell tartózkodniok, s a házból semmit sem szabad kiadniok. Tűznapon (VI. 13: Páduai Szt Antal, XII. 13: Luca) csak ffiak rakhatnak tüzet, lehetőleg csak dörzsöléssel v. acélkovával. - 2) Az egyház hivatalos nyelvében szolgai munkát tiltó napok. Az 1515-i veszprémi egyhm. zsin. határozatában: "Ünnepnapok, melyeket a klerikusoknak és a laikosuknak szolgai munkától tartózkodva kell megtartaniuk": I. 1: Jézus nevenapja; 6: Vízkereszt, 25: Pálfordulás; II. 2: Gyertyaszentelő Boldogasszony, 23: Mátyás ap.; III. 12: Nagy Szt Gergely p.: 19: Szt József, 25: Gyümölcsoltó Boldogasszony; IV. 4: Szt Ambrus, 24: Szt György, 25: Szt Márk ap.; Húsvét, Áldozócsütörtök, Pünkösd és másnapjuk, Szentháromság vasárnap, Úrnapja; V. 1: Szt Fülöp és Jakab ap; 3: Szt Kereszt megtalálása; 8: Szt Mihály főangyal jelenése, VI. 24: Keresztelő Szt János születése, 27: Szt László kir., 19: Szt Péter és Pál; VII. 2: Sarlós Boldogasszony, 13: Antiochiai Szt Margit, 22: Mária Magdolna, 25: Szt Jakab ap., 26: Szt Anna; VIII. 6: Urunk színeváltozása, 10: Szt Lőrinc, 15: Nagyboldogasszony; 20: Szt István kir., 24: Szt Bertalan ap., 28: Szt Ágoston; IX. 7: Kisboldogasszony, 14: Szt Kereszt fölmagasztalása, 21: Szt Máté, 29: Szt Mihály főangyal, 30: Szt Jeromos; X. 17: Szt Lukács, 28: Szt Simon és Judás ap.; XI. 1: Mindenszentek, 11: Szt Márton, 19: Szt Erzsébet, 25: Alexandriai Szt Katalin, 30: Szt András; XII. 6: Szt Miklós, 8: Szűs Mária fogantatása, 20: Szt Tamás, 25: Karácsony, 26: Szt István, 27: Szt János, 28: Aprószentek. **

Péterffy I: 257. - MN IV:220.