Magyar Katolikus Lexikon > D > dobrovoljácok


dobrovoljácok: szerb önkéntesek. - Az I. vh. elején az osztr-m. haderő or. fogságba került délszláv katonái, akiket a szerb hadseregbe toboroztak, s azok a kivándorolt délszlávok, akik az antant fegyvereivel szerb egységekben vállalták a harcot a közp. hatalmak ellen. A nem g.kel. vallásúak és nem szerbek száma elenyésző volt a ~ között. 1916. III: Oro-ban 550 tiszttel, s kb. 18.000 katonával megalakult az első szerb önkéntes hadosztály, melyet IX-X: a dobrudzsai harcokban a bolgárok ellen vetettek be. 1917: a megszervezett 2. szerb önkéntes hado-lyal együtt az or. forr. miatt a szaloniki frontra helyezték. Ettől kezdve a szerb hadsereg keretében harcoltak, mely fr. csapatokkal 1918. IX. 29: fegyverletételre kényszerítette Bulgáriát, XI: a kijelölt demarkációs vonalig megszállták D-Mo-ot. Az 1919. II. 25: kihirdetett →délszláv földreform sietségét vsz. a ~ mielőbbi megnyugtatása okozta. 206.440 kizárólag délszláv földigénylőt, zömmel ~at elégítettek ki, számukra 62 zárt dobrovoljác telepet alapítottak a m. községek pusztáin v. m. településeken. 1941. IV: a Bácska, D-Baranya és a Muravidék visszacsatolása után az 1918. X. 31. óta „bevándoroltaktól” a m. kormány igyekezett megszabadulni, ez Bácskában 6912 (más forrás szerint 6175, a Vezérkari Főnökség szerint 10.692) családot és 53.465 kh-at, D-Baranyában 235 családot és 5927 kh-at érintett. Becsült szerb adatok szerint 24.921 főt telepítettek át Szerbiába, kb. 13.000 főt internáltak, helyükre boszniai m-okat és 2689 bukovinai székely (csángó) családot költöztettek. A helyben maradt ~ főként a komm. partizán mozg. asztaggyújtogató, vonatkisiklató, járőröket megtámadó tagjai voltak, de az 1943: leleplezett →csetnik szervezkedésben is részt vettek. 1944. IX: a kiürítés u. partizánként a Délvidék élet-halál urai lettek. X-XI: Tito partizánparancsnok jóváhagyásával 34.491 névvel azonosítható, de kb. 60.000-re becsült ffit mészároltak le vádemelés és ítélet nélkül, csak azért, mert magyarok voltak (→vérbosszú Bácskában). 88

A. Sajthi Enikő: Délvidék 1941-1944. Bp., 1987. - Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Uo., 1991. - Illés Sándor: Akikért nem szólt a harang. 2. kiad. Békéscsaba, 1992.