🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > diakóvári püspökség
következő 🡲

diakóvári püspökség, Diacovien: a →szerémi püspökség és a →boszniai püspökség egyesítésével 1773. VII. 9: alapította XIV. Kelemen. - Kalocsa, 1853: a zágrábi érsekség suffr-a. Nevét a boszniai püspökség székhelyéről (Diakóvár, 1993: Djakovo, Horváto.) kapta. - Határai É-on a Dráva Eszékig, K-en a Duna Zimonyig, D-en a Száva. Magában foglalta teljes Verőce és Szerém vm-t, a péterváradi és a brodi végezred egész ter-ét s a Száván túl Bosznia tört. ter-ét, melynek joghatóságát Patacsics György pp. a ferencesekre ruházta. 1873. VII. 14: Mária Terézia 4 tagú kápt-t alapított, melyet 1777 elején töltöttek be. Az esztergomi főegyhm-től az eszéki pléb-t és filiáit VI. Pius 1775. V. 13: a ~hez csatolta, melyet az 1776. IX. 29: bekebelezett. A p. 1780. VIII. 8: több Dráván túli pécsi, 1783: 4 zágrábi egyhm-s pléb-val bővítette. A kápt-ban II. József 1781. II. 16: 2 új stallumot alapított. A székhely, Diakóvár mezőváros, a szomszédos falvakkal együtt egyúttal ppi birtok. - 1783: a ~nek 50 pléb-ja, 9 káplánsága; a Kapisztrán ferences rtart-nak 7 konventje és 1 rezidenciája, a kapuc-oknak 1 ktora volt. 1787. II. 15: 10 pléb. és 24 kp-hely üres, ezért Mandich pp. megszerezte a Brodra költöztetett ferences ktort, melyben 53 kispap nevelését kezdték meg. 1807: a pp. kir. támogatással megalapította a 7. knk. stallumot, saját jövedelméből 1500 Ft-ot engedett át a kápt-nak, s elérte, hogy a 8. stallumot örökre egyesítsék a diakóvári pléb-val. - 1820: a ~ben 81 pléb., 7 ferences ktor és 1 rezidencia s egy kapuc. ktor 133.543 r.k. hívőt gondozott. Az új szárnnyal bőv. szem-nak átlag 30 növ-e volt. - 1856: kiadta semat-át, melyben a pp-ök névsorát, a papok szül. és szent. adatait (szül. hely nélkül) és állomáshelyét közlik, amit 1862: a boszniai és szerémi egyhm-k vázlatos tört-ével, parányi ppi életrajzokkal, 1880: az addig ismert knk-ok időrendi listájával is kiegészítettek. 1776-1877: 36 knk-ja volt, 1880: 89 pléb-n és 302 filiában 276 pap szolgált. - 1918. XI: a teljes ~ szerb uralom alá került, 1920. VI. 4: a trianoni béke a Szerb-Horvát-Szlovén Kirsághoz csatolta. A pécsi egyhm. Dráván túli része a mindenkori diakóvári pp. joghatósága alákerült, melyet utóbb bekebelezett. - Püspökei: Kertica Máté, 1806. VIII. 26: Mandich Antal, 1816. VII. 22: Raffay Imre Károly, 1831. III. 28: Szuchich Mátyás Pál, 1834. IX. 30: Kukovich József, 1850. V. 20: Strossmayer József György, 1910: Krapac János, 1920: Aksamovics Antal. - 1990: 11.286 km²-en 1.350.000 l, 500.000 h, 173 pb, 197 ep, 46 szp, 52 sz, 493 szn-je volt. 88

Mendlik 1864:122. - Gams 1873:369. - Hodinka 1898. - Vanyó 1933:74. - OS 1974:139. - AP 1990:196. (A ~ nevet 1963. XI. 18: kapta) - Emerik Gasic: Kratki povijesni pregled biskupija Bosansko-Diakovacke i Srijwemske. Eszék, 2000.