🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > debreceni sortűz
következő 🡲

debreceni sortűz, 1956. okt. 23.: Du. kb. 30.000 fős fegyvertelen tömeg tüntetett a rendőrség (a BM Hajdú-Bihar Megyei Főoszt.) épületénél. 18 óra k. ott dördültek el a fegyverek. Ezt megelőzően a megyei pártbiz-on a MDP KV és a Honvédelmi Min. tudtával Honvédelmi Tanács (HT) alakult Komócsin Zoltán (1923–74) megyei párttitkár vezetésével, tagja volt a megyei és a városi tanácselnök, a BM főosztályvez-je (megyei rendőrfőkapitány), a belső karhatalom parancsnoka, a megyei honvéd kiegészítő parancsnokság vez-je és h-ei. Ez a testület volt jogosult a tűzparancs kiadására. Klár Miksa h. rendőrfőkapitány 1981: visszaemlékezésében kijelentette, hogy ő adta ki a parancsot a ~re, és a „fegyveres ellenállástól tartózkodókat fegyverhasználattal fenyegettem meg”. Az pontosan nem tisztázható, az épületből lőttek-e, v. az épület mellől tüzeltek. A 2 halottat és legalább 25 sebesülést eredményező sortűz nem állította meg a forr. események folytatását Debrecenben. Ka.Fr.

Filep Tibor: A debreceni forr., 1956. október. Tizenkét nap krónikája. Debrecen, 1990. – 1956 dokumentumai Hajdú-Biharban. Szerk. Gazdag István, Filep Tibor, Valuch Tibor. Uo., 1993. – Balogh István: Debrecen a forr. után: események 1956. nov. 4-től 1957. jan. 7-ig napról-napra. Szerk. Simon Zoltán. Uo., 1994. – Filep Tibor: Debrecen 1956: forr., nemz. ellenállás, megtorlás. Uo., 2000. – Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Bp., 2003. – László Alajos Árpád tört. irattára Debrecen 1956. okt. 23.–1956. nov. 4. Szerk. Kahler Frigyes, Domokos Ibolya, Kahler Ilona. Bp., 2001.