Magyar Katolikus Lexikon > D > dési complanatio


dési complanatio (a lat. complanatio, 'elegyengetés' szóból): az erdélyi országgyűlésen 1638: létrejött egyesség. - Az →unitáriusok 1636: a lengy. és szász papok mellőzésével a m. Beke Dánielt választották pp-ké. A kolozsvári szász unit. lelkész, Ravius Mátyás vádat emelt Beke ellen I. Rákóczi György fejed-nél, aki a →szombatosok sokasodása miatt fölszólította az unit-okat, hogy terjesszék az ogy. elé hitvallásukat. Az 1638. VII: Désen tartott ogy. megállapította, hogy Beke hitvallása megegyezik a korábbi unit-sal, s a vitát elsimították. Az unit-ok a ref-okkal szemben háttérbe szorultak, de világosan elhatárolódtak a szombatosoktól. **

Pallas V:266.