Magyar Katolikus Lexikon > D > dákoromán kontinuitás


dákoromán kontinuitás: a →dákoromanizmus igazolására szolgáló kitalált eredettörténet. - E szerint a rumén nép Dáciának a róm. birod-hoz tartozása idején (Kr. u. 106-275) a hódító rómaiak és az "őslakos" dákok teljes összeolvadásából keletkezett. Átvészelte a róm. birod. összeomlását, a népvándorlást, az "évezredes elnemzetietlenítő" m. uralmat, a 18. sz: fölfedezte múltját, s azóta harcol ősi földjének visszaszerzéséért a betelepülők és hódítók ellen. - A ~ a 19. sz. végén váltotta föl a korábbi hamis rumén eredetmítoszt, a →római-rumén kontinuitás. Az új →őstörténet-cserét az erősödő Mo-ellenes →rumén irredenta mozgalom vezetői tartották szükségesnek, amikor számot vetettek azzal, hogy a régebbi eredetmítosz csak az 58.000 km² területű történelmi Erdély egy részének követelését igazolhatná, kb. azt a ter-et, amit 1940. VIII. 30: a II. →bécsi döntés Ro-nak hagyott. Ko.I.