Magyar Katolikus Lexikon > D > Durcsák


Durcsák János (Felsőolsva, Zemplén vm., 1771-Eger, 1837): választott püspök. - Eperjesen és Kassán tanult, 1790: lett az egri papnev. növ-e, 1794: pappá szent., tállyai kp., majd a szem. tanulm. felügy-je, 1799: a csillagvizsgáló őre. Az egri érs. joglíceumnak 1802-06: mat-tanára, 1816-30: ig-ja. 1813: egri knk., az egervári Boldogassz-ról nev. prép., 1830. VII. 16: szardikai vál. pp. - M: Compendium religionis christianae in usum scholasticae juventutis concinnatum. Eger, 1823. - Utóda a szardikai c-en 1843: Hohenlohe Sándor hg. 88

LBE:509. - Emlékkv-e 1865:267. - Schem. Agr. 1868:47. (1813: knk.) - Koncz 1892:67. - Szinnyei II:1138. (1812: knk., 1799: mat-tanár, teol-t is tanított) - Udvardy László: Az egri érseki jogliceum tört. 1740-1896. Eger, 1898:236. - Gulyás VI:378.