Magyar Katolikus Lexikon > D > Dunántúl


Dunántúl, Pécs, 1911. márc. 25.-1944. nov. 26.: napilap, a Katolikus Dunántúl Rt. lapja. - Megj. hetente 6x, 8-16 old. Címváltozásai: 1920. I. 28: Dunántúl és Pécsi Napló együttes kiadása a sztrájk alatt, 1921. V. 1: Új Dunántúl. - Mellékletei: Dunántúl Vasárnapja, Kis Dunántúl, Képes Dunántúl, Dunántúl Rádiója, a Dunántúl Rádió melléklete. - A békeidők utolsó nagy lapalapítása a ~ megindítása. Az első sz. vezércikkében gr. Zichy Gyula mpp. vázolta föl a lap célját: "Pozitív keresztény s öntudatos magyar eszmevilág leszen az oltóág, melyet a Dunántúl mindenkor képvisel... Keresztény szellem ápolása, az igazság és közérdek védelme. Védi az egyén és a család becsületét. Minden politikai párttól független." A ~ visszavágott a vallást ért bármilyen sérelemmel szemben, állandóan vitázott a szabadgondolkodókkal, és hangsúlyozta az isk. vallásokt. fontosságát, helytelenítve Pécs el. isk-inak államosítását. A legjobb vidéki lapok közé tartozott, szorosan kötődött a kat. Egyh-hoz: megemlékezett ünnepeiről, évford-iról, az Egyh-on belüli közig. változásokról, bemutatta a hazai és külhoni kegyhelyeket, beszámolt a pp-kari konferenciákról. K.I.

A felszabadulás aranykv-e Pécs, 1931:59. - Dunántúl 1912. III. 24; 1921. III. 27; IX. 30; 1931. III. 21; 30.; 1935. I. 3; 1936. II. 1; III. 25; 29.