🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dubica vármegye
következő 🡲

Dubica vármegye: az alsó-szlavóniai vármegyék közül a legnyugatibb. – É-on és ÉK-en a Kulpa és a Száva, K-en az [Orbász vm-től elválasztó] Ispyas folyó, DK-en a Szana folyó, D-en a Szana felső folyása és az Una folyó választotta el Szana vm-től, Ny-on Kőrös és Zágráb vm-vel határos. – Várai Dubica (Dobiza, az Una alsó folyásánál; 1256: jobbágyai az omladozó várrendszer védői; 1404: kir. vár, melyet Orbásszal együtt igazgattak), Gréda (1402 k. építették), Terlevik (Torlakovac, 1269: állott). – Városai: Bachin (az Una mellett), Dubica (1244: szabad község, 1379: városi szervezettel, esküdtekkel. Felsődubicán 1244: Máriáról nev. pálos tp. és rház, 1461 k. a tör. elpusztította; 1361: a Jeruzsálemi Szt János Lovagr. rháza, 1377: Szt Miklósról nev. domonkos rház és esp. székhely, melyhez az alsódubicai, kaztanicai, kosucai és a kaztanica melletti (Szt Kereszt) pléb. tartozott. 1384: Alsódubicán Szt Irén-, 1402: Szt Domonkosról nev. tp. 56 helysége közül Brocsina (1359: Mária-tp.), Kosucha (1359: Szt Kereszt-tp.), Optez (Szt György-tp.), Sztajnicza (1353: Mária-tp.), Sztrigomlya (1384: Szt Jakab-tp.), Trgoviste Gradech (Mindenszentek és Szt Irén-tp.), Zwabina (1413: Szentháromság-tp). Okl-ből 1354: a dubicai pálos birtok és 8 birtokos családja ismert. – Főispánjai 1249: Miklós tárnokmester; 1260, 1268: Baag mester; 1315: Fr. Rolandus de Gragnana a templáriusok mestere [csak Pesty közli, a továbbiakban: P]; 1323: Fr. de Gragnana templárius prior [P]; 1324, 1326, 1328: Fr. Philippus de Gragnana templárius prior generális [P]; 1335 előtt: Fr. Oliver uaz [P]; 1335, 1336, 1340, 1341: Fr. Petrus Cornuto uaz [P]; 1348: Miklós fia János; 1349: Fr. Baudonus Cornuto prior [P]; 1352–74: Fr. Baudon Cornuto prior [P]; 1353: Bandonus Cornuti auránai perjel; 1375: Fr. Albertinus [P]; 1381–87: Palisnay János auránai perjel [P]; 1388: Locovich Albert uaz [P]; 1388: Graboriai Beriszló János uaz [P]; 1389: Nagymihályi Albert uaz [P]; 1395–1402: Pelsőczi Bebek Imre uaz [P]; 1402: Petrus de Stheyewochpucur albán; 1404: Ivan et Dragig verbászi és dubicai várnagy; 1405: Pécsy Pál és ezdegei Bessenyey Pál horvát és szlovén bánok, az auránai perjelség kormányzói [P]; 1409: Grabrovnyiki Pető fia Dénes; 1416?: Ferrandi Mihály auránai perjel [P]; 1417: Nagy Antal és Bessenyei Imre ~i comesek [P]; 1417–25: Nagymihályi Albert auránai perjel [P]; 1434: Tallóci Matkó az auránai perjelség és a zágrábi ppség kormányzója [P]; 1439–42: Tallóci János auránai perjel [P]; 1446–53: Szentgyörgyi Tamás uaz, 1453: a dubicai comes címet elhagyta [P]; 1460: Algona [P]; 1461: Tamás auránai perjel; 1463: Kewendi Székely János [P]; 1489: Kewendi Székely Tamás auránai perjel [P]; 1490–95: Graboriai Beriszló Bertalan uaz (fegyveres birtokfoglalásai miatt Pécsett elfogták, a budai kápt. egy hamis pecsétjét találták nála, a fehérvári keresztes konvent hamis pecsétjét is bírta; hamis arany és ezüst pénzt is veretett, ezért a kir. az auránai perjelséghez tartozott Csáktornya várát elvette tőle) [P]; 1499: Bálint [P]; 1505: Bertalan auránai perjel és dubicai comes [P]; 1506: Grabarjai Bertalan; 1512: Grimanus auránai perjel [P]; 1514: Graboriai Beriszló Péter (1502–06: hájszentlőrinci prép. is) [P]; 1521: Baracskai Mátyás auránai perjel [P]; majd az auránai perjelség világi kormányzói 1526–32: Tahi János [P]; 1535: enyingi Török Bálint és Török János [P]; 1543: Zrínyi Miklós gr. [P] utána a zágrábi nagyprép. vette föl az auránai prép. címet 1632: Vitkovics Benedek [P]; ő és utódai az 1652:61. tc. szerint a m. főrendi ház tagjai. 88

Pesty II:232. – Thallóczy 1915:285.