Magyar Katolikus Lexikon > D > Dombóvár


Dombóvár, Tolna m.: 1. várát vsz. a kir. építette a tatárdúlás (1241-42) után. Később a Dombai családnak adta. A török harcok idején katonai jelentősége volt. 1542: először került török kézre. 1599: Pálffy Miklós serege visszavette. 1702: az osztrákok lerombolták. Négyszög alaprajzú lehetett, sarkain toronnyal. Köveit széthordták, ma csak egy téglából épült falrésze áll. - 2. esperesség a pécsi egyhm-ben. Plébániái 1984: Dalmand, Dombóvár II., Döbrököz, Gyulaj, Kocsola, Kurd, Nak, Szakály, Szakcs. - 3. Jézus Szíve plébánia. 1313: Dumbov. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1750: alapították újra. Mai Jézus Szíve tp-át 1757: épült, 1942: bőv. 2 barokk oltára és a szószék 1760 k. készült,  Kismartonból kerültek ide. Org-ját (2/17 m/r) 1967: Stach Mihály építette. Harangjait 1921: 110 és 48 cm átm., 1948: 78 cm átm. Szlezák László öntötte. ~ kegyura 1880: Esterházy Miklós hg. Anyakönyvei 1752-től. Anyanyelve 1840: m.; 1910: m., ném.; 1940: m., ném. - Plébánosai: 1750: Popics Jakab, 1758: Nemes János, 1760: Diákovics József, 1770: Lendvay János, 1773: Lepenyei János, 1775: Halász János, 1802: Szerencsei Ferenc, 1829: Hegedűs Alajos, 1850: Harmath Márton, 1862: Kutor Ferenc, 1866: Bence István, 1868: Gazics József, 1890: Vitkovics Ferenc, 1893: Nyárádi Aladár, 1912: Offenmüller Zsigmond, 1926: Magyar Béla, 1963: Juhász Pál, 1974: Kovács Géza, 1979: Farkasdi András. - 1983: 12.000 hívője volt. - 4. Nagyboldogasszony plébánia. 1930: lelkészség, 1941: pléb. Nagyboldogassz. tp-át 1934: építették. Harangjait 1929: 100, 1948: 57 cm átm. Szlezák László öntötte. - Plébánosai: Fehérváry József, 1941: Békefi János, Kocsis László, 1950: Galambos Ferenc, 1951: Vesztergombi József. - 1983: 3700 hívője volt. - 5. A Szt Orsolya-rend r.k. polg. leányisk-ját 1915: alapították államsegéllyel. 1942/43: 6 o-ban 11 tanárnő, 325 leányt okt. 1948. VI: áll. isk.: a nőipariskolát 1925: nyitották meg, kerti, emeletes épületben, szabad uszodával, játszótérrel és tornateremmel. Internátusa 4 főt fogadott. 1937: az 5 o-ban 44 tanulót okt. Ig. M. Horváth Ottília. 1996: nyitották meg a Szt Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Kat. Ált. és Alapfokú műv-okt. Intézményt. Az Orsolya  int. jogutódja a pécsi ppség fenntartásában, 2004. VIII. 1: ismét az orsolyitáké. - Régészeti emléke: ~ környékén a földben talált, 14,6 x 8,7 cm-es aranyozott bronz korpusz körmeneti keresztről. A nyúlánk korpuszt külön öntötték, a karokat szegecseléssel erősítették rá. 11. sz. végi mo-i munka. A M. Nemz. Múz-ban van. - Egész ~ lakói 1840: 1130 r.k., 3 ev., 2 ref., 79 izr., össz. 1214; 1910: 5689 r.k., 12 g.k., 2 g.kel., 199 ev., 233 ref., 650 izr., össz. 6785; 1940: 12.715 r.k., 23 g.k., 3 g.kel., 449 ev., 603 ref., 613 izr., 21 egyéb vall., össz. 14.427; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 148 ffit, 45 nőt; 1983: 19.917; 1990: össz. 21.484. Bá.B.-**-L.Zs.

1. Kiss 1984:407. - 3. Gerecze II:892. - Schem. Qu. 1914:117; 1981:228. - A ~i pléb. egyhközs-ének imái és énekei. Pécs, 1930. - Genthon I:70. - MJ - Folia Arch. 1985:183. (Lovag Zs.: Egy 11. sz. bronz korpusz) - 4. Schem. Qu. 1981:228. - 5. Polg. Isk. 1942/43:243. - Patay 1982.