Magyar Katolikus Lexikon > D > Divéky


Divéky Adorján, divéki és kisbossányi (Alsókubin, Árva vm., 1880. aug. 17.-Bp. 1965. máj. 25.): történetíró. - Egy. tanulm-ait a bpi egy. tört-földr. szakán végezte, 1906: drált. A trsztenai kir. kat. gimn-ban h. tanár, Lőcsén, majd 1913: az újpesti gimn-ban tanított; közben 1909-11: a varsói egy-en tört. előadásokat hallg. 1917: a varsói kv- és levtárakban a m. vonatkozású anyag kutatója és az egy-en a m. nyelv lektora. 1922: a bpi egy-en Mo. tört. különös tekintettel a m-lengy. kapcsolatokra tárgykör mtanárává képesítették. 1929-ig a varsói egy-en a m. tört. előadója, 1932: ny. rk. tanári címet kapott, 1934-39: a varsói M. Int. ig-ja, egyidejűleg a m. követség sajtóelőadója. 1939-50: a debreceni egy-en a K-eu. tört. ny. r. tanára. Főként a m-lengy. kapcsolatok tört-ével foglalkozott, 1945 u. 1848-as lengy. emlékiratokat ford. m-ra és Krakkó reneszánsz kori m. emlékeit gyűjtötte. - 1928: a SZIA II. o-a, 1930. V. 8: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, a lengy. tud. akad. kültagja, a vilnai Báthory-egy. díszdr-a volt. - M: A lengy-ek Rómája. Bp., 1901. - Felsőmo. keresk. összeköttetése Lengyo-gal, főleg a 16-17. sz-ban. Uo., 1905. - Az 1494. é. lőcsei fejed. kongressz. Lőcse, 1913. (Klny. Közlem. Szepes vm. múltjából) - Kossuth wobec powstania slyezniowego. Lwów, 1913. - Zsigmond lengy. hg. budai számadásai. 1500-1502, 1505. Bp., 1914. - Wegry i sprawa polska w czarie wojni. Warszawa, 1917. - Tanítványaimhoz. Varsó, 1917. - Palacy i jezyk wegierski. Warszawa, 1918. - Sprawa chelmska a wegry. Uo., 1919. - Wegrzy a Polacy w 19. stuleciu. Uo., 1919. - La Pologne et ses intérets en Hongrie. H.n., 1919. - La question d' une frontière commune entre la Pologne la Hongrie. Warszawa, 1921. (A. Dorian álnéven) - Dziege przylaczenia miast spiskich do Wegier w roku 1770. Zamosc, 1921. - A Lengyo-nak elzálogosított 16 szepesi város visszacsatolása 1770-ben. Bp., 1929. - Wegrzy a powstanie listopadowe. Warszawa, 1931. - Az aranybulla és a jeruzsálemi kirság alkotmánya. Bp., 1932. - Co chcieli zrobic i co zrobili Wegrzy dla Polsky w okresie wojny. Warszawa, 1934. - A m-lengy. érintkezések tört. tanulságai. Bp., 1937. - Ahol én lakom. Podvlik. Esztergom, 1939. - Sprawa legionu wegierskiego dla Polski. Warszawa, 1939. - Az aranybulla hatása a lengy. jogra. Bp., 1942. - Historia Wegier. Uo., 1942. - A Békés-család szerepe Lengyo-ban. Debrecen, 1944. - Álneve és betűjegyei: D.A. (B. Hírl. 1912, M. Figyelő 1916); A. Dorian. T.E.

SZIA tagajánl. 1928:3. - MTA tagajánl. 1930:24. - Ki kicsoda? 1936:98. - Gulyás V:844; 1956:540. - Századok 1965. (Kovács Endre) - MÉL I:381. - MTA tagjai 1975:57.