🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Diós
következő 🡲

Diós István (Szombathely, Vas vm., 1943. jún. 8.-): pap, szerkesztő. - Az ált. isk-t Magyarkeresztúron (Győr-Sopron m.), a gimn-ot Pannonhalmán végezte. Győri egyhm-sként 1961-64: a győri szem., 1964-67: a KPI növ-e. 1966. VI. 19: szent. pappá. 1967. X: drált, a róm. PMI növ-eként 1969. VI-ig az Accademia Alfonsiana hallg-ja. Erkölcstani szakértőként tért haza. 1969. IX: a győri szem. pref-a és erkölcstan tanára, az orsolyita tp. kisegítő lelkésze. 1973. IX. 14: a KPI pref-a. 1980. III: a KPI Pálos kvtárának vez-je, a SZIT szerk-je, a →pesti ferencesek tp-ának kisegítő lelkésze. 1980-tól a M. Kat. Lex. főszerk-je. 1990. X.-1991. XI: a II. János Pál 1. lelkipásztori látogatását előkészítő orsz. iroda vez-je. 1992: p. prel., a →Belvárosi Kisboldogasszony templomigazgatóság kisegítő lelkésze. - M: Erkölcsteol. Főisk. jegyzet 1-3, 6-7. Bagi Istvánnal. Nyíregyháza, 1974, 1977. - Redemptor hominis. II. János Pál p. első enc-ja és levelei. Ford. Bp., 1980. (Pápai megnyilatkozások, 1.) - Korunk hitoktatásáról. A Hittani Kongr. nyilatkozata és II. János Pál p. Catechesi tradendae ap. buzdítása. Ford. Bp., 1980. (Ua., 2.) (2. jav. kiad. 1994.) - II. János Pál p.: Dives in misericordia. Enc. Ford. Uo., 1981. (Uaz, 3.) - II. János Pál p.: Laborem exercens. Enc. Ford. Uo., 1981. (Uaz, 4.) - Gerhard Kroll: Jézus nyomában. Ford. Uo., 1982. (2. kiad. 1985, 3. kiad. 1993) - II. János Pál p.: Familiaris consortio. Ap. buzdítás. Ford. Uo., 1982. (Pápai megnyilatkozások, 5.) - Capuai B. Rajmund: Sziénai Szt Katalin élete. Ford. Uo., 1983. - Sziénai Szt Katalin: Levelek. Ford. Csertő György OP. Az eredetivel összevetette. Uo., 1983. - Sziénai Szt Katalin: Dialógus. Ford. Csertő György OP. Az eredetivel összevetette. Uo., 1983. - A Ker. Egységtitkárság Ökumenikus Direktóriuma és lelkipásztori instrukciója. Ford. Uo., 1983. (Pápai megnyilatkozások, 6.) - II. János Pál p.: Aperite portas. Szentévet meghirdető bulla. Ford. Uo., 1983. (Uaz, 7.) - Búcsúk imakönyve. Összeáll. (A búcsúk kézikönyve. Ford. - Búcsúval ellátott imák és gyakorlatok. Összeáll. Szigeti Kerény OSB). Uo., 1984. (2. kiad. 1985.) - A Szentek élete. I. köt. Szerk. Uo., 1984. (2. jav. kiad. 1984, 3. jav. kiad. 1990, 4. jav. és bőv. kiad. 1993) - A Szentek élete. II. köt. Szerk. Uo., 1988. - Haag, H.: Bibliai Lex. Ford. Ruzsiczky Éva. Főszerk. Uo., 1989. - Útmutató. A bpi tp-ok szentmise-, ájtatossági és hitokt. rendje, 1990. Szerk. Uo., 1990. - A Szentatya Mo-on. Szerk. Uo., 1991. - M. Kat. Egyh. címtára. A ppségek, pléb-k és szerz. rendek címei. Összeáll. Uo., 1992. - Ily színes a mi hitünk. Ford. Várhidy Gyula-Lőrincz Imre Piar. Szerk. Uo., 1992. - Schütz, Chr.: A keresztény szellemiség lex. Ford. Búzás József. Az eredetivel összevetette és szerk. Uo., 1993. - M. Kat. Lex. Főszerk. Uo., 1993. - II. János Pál p.: Veritatis splendor. Enc. Ford. Uo., 1994. (Pápai megnyilatkozások, 24.) - Uő.: Levele a családokhoz. Ford. Uo., 1994. - Uő.: Evangelium vitae. Enc. Uo., 1995. T.E.

Schem. Jaur. 1985:132. - S.k.


Diós István, 1948-ig: Nusser (Szombathely, Vas vm., 1943. jún. 8.–): pap, a Magyar katolikus lexikon főszerkesztője. – Az ált. isk-t Magyarkeresztúron (Győr-Sopron m.), a gimn-ot Pannonhalmán végezte. Győri egyhm-sként 1961–64: a győri szem., 1964–67: a KPI növ-e. 1966. VI. 19: szent. pappá. 1967. X: drált, a róm. PMI növ-eként 1969. VI-ig az Accademia Alfonsiana hallg-ja. Erkölcstani szakértőként tért haza. 1969. IX: a győri szem. pref-a és erkölcstan tanára, az orsolyita tp. kisegítő lelkésze. – 1973. IX. 14: a KPI pref-a, 1980. III–: a KPI Pálos kvtárának vez-je, a SZIT szerk-je. 1980: a →pesti ferencesek tp-ának, 1990–: a →Belvárosi Kisboldogasszony templomigazgatóság kisegítő lelkésze. 1980–: a M. kat. lexikon főszerk-je, közben 1990. X.–1991. XI: a II. János Pál 1. lelkipásztori látogatását előkészítő orsz. iroda vez-je. 1992: p. prel. 2008: Fraknói Vilmos díjat kapott. – M: Erkölcsteol. Főisk. jegyzet 1–3, 6–7. Bagi Istvánnal. Nyíregyháza, 1974, 1977. – Redemptor hominis. II. János Pál p. első enc-ja és levelei. Ford. Bp., 1980. (PM 1.) – Korunk hitoktatásáról. A Hittani Kongr. nyilatkozata és II. János Pál p. Catechesi tradendae ap. buzdítása. Ford. Uo., 1980. (PM 2.) (2. jav. kiad. 1994.) – II. János Pál p.: Dives in misericordia. Enc. Ford. Uo., 1981. (PM 3.) – II. János Pál p.: Laborem exercens. Enc. Ford. Uo., 1981. (PM 4.) – Gerhard Kroll: Jézus nyomában. Ford. Uo., 1982. (2. kiad. 1985, 3. kiad. 1993) – II. János Pál p.: Familiaris consortio. Ap. buzdítás. Ford. Uo., 1982. (PM 5) – Capuai B. Rajmund: Sziénai Szt Katalin élete. Ford. Uo., 1983. – Sziénai Szt Katalin: Levelek. Ford. Csertő György OP. Az eredetivel összevetette. Uo., 1983. – Sziénai Szt Katalin: Dialógus. Ford. Csertő György OP. Az eredetivel összevetette. Uo., 1983. – A Ker. Egységtitkárság Ökumenikus Direktóriuma és lelkipásztori instrukciója. Ford. Uo., 1983. (PM 6.) – II. János Pál p.: Aperite portas. Szentévet meghirdető bulla. Ford. Uo., 1983. (PM 7.) – Búcsúk imakönyve. Összeáll. (A búcsúk kézikönyve. Ford. – Búcsúval ellátott imák és gyakorlatok. Összeáll. Szigeti Kerény OSB). Uo., 1984. (2. kiad. 1985.) – A Szentek élete. I. köt. Szerk. Uo., 1984. (2. jav. kiad. 1984, 3. jav. kiad. 1990, 4. jav. és bőv. kiad. 1993) – A Szentek élete. II. köt. Szerk. Uo., 1988. – Haag, H.: Bibliai Lex. Ford. Ruzsiczky Éva. Főszerk. Uo., 1989. – Útmutató. A bpi tp-ok szentmise-, ájtatossági és hitokt. rendje, 1990. Szerk. Uo., 1990. – A Szentatya Mo-on. A pápalátogatás emlékalbulma. Szerk. Uo., 1991. – M. Kat. Egyh. címtára. A ppségek, pléb-k és szerz. rendek címei. Összeáll. Uo., 1992. – Ily színes a mi hitünk. Ford. Várhidy Gyula–Lőrincz Imre Piar. Szerk. Uo., 1992. – Schütz, Chr.: A keresztény szellemiség lex. Ford. Búzás József. Az eredetivel összevetette és szerk. Uo., 1993. – II. János Pál p.: Veritatis splendor. Enc. Ford. Uo., 1994. (PM 24.) – Uő.: Levele a családokhoz. Ford. Uo., 1994. – Uő.: Evangelium vitae. Enc. Ford. Uo., 1995. (PM 26.) – Uő.: Tertio millennio adveniente ap. levél a 2000. év nagy jubileumáról. 1994. XI. 10. Ford. Uo., 1995. (PM 27.) – Uő.: Pastores dabo vobis ap. buzdítás a papságról. 1992. III. 25. Ford. Uo., 1995. (PM 28) – Uő.: Ut unum sint enciklika az ökumenikus törekvésekről. 1995. V. 25. Ford. Uo., 1995. (PM 30) – Uő.: Vita consecrata ap. buzdítás a szerzetesi életről. 1996. III. 25. Ford. Uo., 1996. (PM 31) – Uő.: Dies Domini ap. levél a vasárnap megszenteléséről. 1998. V. 31. Ford. Uo., 1998. (PM 32) – Uő.: Fides et ratio enciklika a hit és ész kapcsolatának természetéről. 1998. IX. 14. Ford. Uo., 1999. (PM 33) – Uő.: Incarnationis mysterium. A 2000. év nagy jubileumát meghirdető bulla. 1998. XI. 29. Ford. Uo., 1999. (PM 34) – A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai. Lat-ból ford. Uo., 2000. – A szentek élete. 1–2 köt. 5. bőv. átd. kiad. Uo., 2001. – Napi kenyerünk. Homíliák a szentekről. Uo., 2001. – A Katolikus Egyház Katekizmusa. Lat-ból ford. Uo., 2002. – Homíliák nagyböjtben. Uo., 2002. – II. János Pál p.: Rosarium Virginis Mariae ap. levél a rózsafüzérről. 2002. X. 16. Ford. Uo., 2002. (PM 36) – Uő.: Ecclesia de Eucharistia enciklika az Eucharisztiáról. 2003. IV. 17. Ford. Uo., 2003. (PM 37) – Uő.: Ecclesia in Europa ap. buzdítás. 2003. VI. 28. Ford. Uo., 2003. (PM 38) – Uő.: Pastores gregis ap. buzdítás a pp-ökről. 2003. X. 16. Ford. Uo., 2004. (PM 39) – „Az Úr nem késlekedik, hanem eljön”. Ádventi és karácsonyi homíliák szentekről. Uo., 2003. – Longo, Bartolo, B.: A rózsafüzér imakönyve. Ford. és szerk. Uo., 2003. – II. János Pál p.: Mane nobiscum Domine ap. levél az Eucharisztia évéről. 2004. X. 7. Ford. Uo., 2004. (PM 40) – Uő.: Universi dominici gregis. Ap. konstit. az Apostoli Szék üresedéséről és a Római Pápa megválasztásáról. 1996. II. 2. Ford. Uo., 2005. (PM 41) – II. János Pál pápa megnyilatkozásai 1978–2005. 1–3. köt. Szerk. Uo., 2005. – XVI. Benedek p.: A kölni ifjúsági világtalálkozó. 2005. VIII. 18–21. Beszédek. Ford. Stift Hildegarddal. Uo., 2005. – Uő.: Deus caritas est enc. a ker. szeretetről. 2005. XII. 25. Ford. Uo., 2006. (PM 42) – Uő.: Látogatás Lengyelországban. 2006. V. 25–28. Ford. Uo., 2006. – Uő.: Aki hisz, soha nincs egyedül. Németországi látogatás, 2006. IX. 6–14. Uo., 2006. – A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma. Ford. Uo., 2006. – Biblia. Ó- és Újszövetségi Szentírás. Hangoskönyv. DVD-rom. Uo., 2006. – XVI. Benedek p.: Sacramentum caritatis ap. buzdítás az Eucharisztiáról. 2007. II. 2. Uo., 2007. (PM 43) – Uő.: Summorum Pontificum. Motu proprio a római rítus rendkívüli formájáról. 2007. VII. 7. Ford. Uo., 2007. (PM 44) – Liguori Szt Alfonz: Szentséglátogatások és Mária-köszöntők a hónap minden napjára. Ford. Vác, 2007. – XVI. Benedek pápa: Uő.: Spe salvi enciklika a ker. reményről. 2007. XI. 30. Uo., 2008. (PM 45) – A sydneyi Ifjúsági Világtalálkozó, 2008. VII. 13–21. Ford. Uo., 2008. – Longo, Bartolo, B.: A Pompeji Rózsafüzér Királynője kegytemplom története. Ford. Uo., 2008. – XVI. Benedek p.: Caritas in veritate enciklika az ember teljes értékű fejlődéséről. 2009. VI. 29. Uo., 2009. (PM 46). – Szentek élete. 1–2 köt. Uo., 2009. – Szentek élete. DVD-rom. Uo., 2009. (az előbbi szövege hangzó homíliákkal) – Longo, Bartolo, B: A rózsafüzér tizenöt szombatja. Ford. és szerk. Uo., 2010. – Hesemann, Michael: A názáreti Jézus. Régészek a Megváltó nyomában. Ford. Uo., 2010. A Római Martyrologium. Ford. Uo., 2010. – XVI. Benedek p.: Verbum Domini. Ap. buzdítás Isten szaváról. 2010. IX. 20. Uo., 2011. (PM 47). – Hesemann, Michael: A názáreti Jézus. Régészek a Megváltó nyomában. Ford. Uo., 2010. – Hesemann, Michael: Az első pápa. Régészek a Péter apostol nyomában. Ford. Uo., 2011. – – Hesemann, Michael: A Názáreti Mária. Történelem, régészet, legendák. Ford. 2012. – Magyar katolikus lexikon. 1–16. köt. Főszerk. Uo., 1993–2012. – A Család Pápai Tanácsa: Családlexikon. Ford. 2011. Kz. s.k.