Magyar Katolikus Lexikon > D > Diós


Diós István (Szombathely, Vas vm., 1943. jún. 8.-): pap, szerkesztő. - Az ált. isk-t Magyarkeresztúron (Győr-Sopron m.), a gimn-ot Pannonhalmán végezte. Győri egyhm-sként 1961-64: a győri szem., 1964-67: a KPI növ-e. 1966. VI. 19: szent. pappá. 1967. X: drált, a róm. PMI növ-eként 1969. VI-ig az Accademia Alfonsiana hallg-ja. Erkölcstani szakértőként tért haza. 1969. IX: a győri szem. pref-a és erkölcstan tanára, az orsolyita tp. kisegítő lelkésze. 1973. IX. 14: a KPI pref-a. 1980. III: a KPI Pálos kvtárának vez-je, a SZIT szerk-je, a →pesti ferencesek tp-ának kisegítő lelkésze. 1980-tól a M. Kat. Lex. főszerk-je. 1990. X.-1991. XI: a II. János Pál 1. lelkipásztori látogatását előkészítő orsz. iroda vez-je. 1992: p. prel., a →Belvárosi Kisboldogasszony templomigazgatóság kisegítő lelkésze. - M: Erkölcsteol. Főisk. jegyzet 1-3, 6-7. Bagi Istvánnal. Nyíregyháza, 1974, 1977. - Redemptor hominis. II. János Pál p. első enc-ja és levelei. Ford. Bp., 1980. (Pápai megnyilatkozások, 1.) - Korunk hitoktatásáról. A Hittani Kongr. nyilatkozata és II. János Pál p. Catechesi tradendae ap. buzdítása. Ford. Bp., 1980. (Ua., 2.) (2. jav. kiad. 1994.) - II. János Pál p.: Dives in misericordia. Enc. Ford. Uo., 1981. (Uaz, 3.) - II. János Pál p.: Laborem exercens. Enc. Ford. Uo., 1981. (Uaz, 4.) - Gerhard Kroll: Jézus nyomában. Ford. Uo., 1982. (2. kiad. 1985, 3. kiad. 1993) - II. János Pál p.: Familiaris consortio. Ap. buzdítás. Ford. Uo., 1982. (Pápai megnyilatkozások, 5.) - Capuai B. Rajmund: Sziénai Szt Katalin élete. Ford. Uo., 1983. - Sziénai Szt Katalin: Levelek. Ford. Csertő György OP. Az eredetivel összevetette. Uo., 1983. - Sziénai Szt Katalin: Dialógus. Ford. Csertő György OP. Az eredetivel összevetette. Uo., 1983. - A Ker. Egységtitkárság Ökumenikus Direktóriuma és lelkipásztori instrukciója. Ford. Uo., 1983. (Pápai megnyilatkozások, 6.) - II. János Pál p.: Aperite portas. Szentévet meghirdető bulla. Ford. Uo., 1983. (Uaz, 7.) - Búcsúk imakönyve. Összeáll. (A búcsúk kézikönyve. Ford. - Búcsúval ellátott imák és gyakorlatok. Összeáll. Szigeti Kerény OSB). Uo., 1984. (2. kiad. 1985.) - A Szentek élete. I. köt. Szerk. Uo., 1984. (2. jav. kiad. 1984, 3. jav. kiad. 1990, 4. jav. és bőv. kiad. 1993) - A Szentek élete. II. köt. Szerk. Uo., 1988. - Haag, H.: Bibliai Lex. Ford. Ruzsiczky Éva. Főszerk. Uo., 1989. - Útmutató. A bpi tp-ok szentmise-, ájtatossági és hitokt. rendje, 1990. Szerk. Uo., 1990. - A Szentatya Mo-on. Szerk. Uo., 1991. - M. Kat. Egyh. címtára. A ppségek, pléb-k és szerz. rendek címei. Összeáll. Uo., 1992. - Ily színes a mi hitünk. Ford. Várhidy Gyula-Lőrincz Imre Piar. Szerk. Uo., 1992. - Schütz, Chr.: A keresztény szellemiség lex. Ford. Búzás József. Az eredetivel összevetette és szerk. Uo., 1993. - M. Kat. Lex. Főszerk. Uo., 1993. - II. János Pál p.: Veritatis splendor. Enc. Ford. Uo., 1994. (Pápai megnyilatkozások, 24.) - Uő.: Levele a családokhoz. Ford. Uo., 1994. - Uő.: Evangelium vitae. Enc. Uo., 1995. T.E.

Schem. Jaur. 1985:132. - S.k.