🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Deméndy
következő 🡲

Deméndy (1940?-ig Kleineisel) Miklós Antal (Bp., 1905.–Bp., 1970. nov. 17.): cserkészvezető. – A Bp. X. ker. Szt László főgimn. és a bpi Tud.egy. Közgazd. Karán végzett. A M. K. Áll. Vas-, Acél és Gépgyárak laboratóriumának vez-je. – 13 é. kora óta volt cserkész. A 13. sz. Ezermester cserkészcsapat parancsnoka és a →Magyar Cserkészszövetség orsz. vezetőtisztje. Cserkészeivel 22 nyári és 16 külf. táborban vett részt. 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsemborin a műszaki törzscsapat parancsnoka. – 1937: az V. hollandiai világtáborozáson a m. csapat műszaki vez-je. Közp. munkáját az I. bpi Cserkészker-ben kezdte, ott a gazd. biz. eln-e, a cserkészjátékok, ker-i napok szervezője. A M. Cserkészszöv-ben 1933: Orsz. Intézőbiz. tagja, 1937: h. vezetőtiszt, a Megyeri dombokon és Kenyérmező térségében megrendezett cserkészjáték küzdőfél parancsnok. 1940: orsz. vezetőtiszt. A gyakorlati cserkészmunkát, a vezetőképzést és a csapatszervezéseket 1938: a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi m. csapatok szervezését irányította. 1938: részt vett az →Eucharisztikus kongresszus cserkész szolgálatának irányításában. – Írása: Szurmay Tibor: Honpolgári, honvédelmi ismeretek a m. ifj. sz. Bp., 1941. (Cserkészpróbák kvei 2) [Új lny. 1942] – M: Cserkész ruházati szabályzat. Összeáll. Bp., 1939. (A M. Cserkész-Szöv. szabályzatai 8.) – Cserkészpróbák kvei. 12. köt. Temesy Győző cserkészkve nyomán szerk. Uo., 1940–1941. (Cserkészpróbák kvei 4-5.) – A diadalmas cserkészliliom. 1912–1942. (Szerk. Koszterszitz Józseffel, Major Dezsővel) Uo., 1942. – Őrsvezetők kve. Szerk. Bp. 1944–1945. (A 2. sz. füz. 1945: jelent meg) Bo.J.–Fe.Má.–88