🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Debreceni Református Kollégium
következő 🡲

Debreceni Református Kollégium, 1704-ig schola oppidi: A ferences isk-t 1550: a város vette át, s ennek prot-sá válásával az isk. is prot. lett. Szabályzata, mely vsz. 1588 e. készült először, a wittembergai m. diákok 1571. évi szabályzatát vette át. Ez a római közt. tisztségviselőire emlékezve osztotta ki a jogköröket és feladatokat. Az isk. élén a rektor állt, akit a városi tanács választott. Sokáig ő az egyetlen idősebb tanár, mert minden egyéb oktatói és nevelői feladatot a diákság köréből választottak oldottak meg: a senior (kezelte az isk. vagyonát és szétosztotta a járandóságokat), a contrascriba (a senior helyettese, felügyelt a diákok életére), a cantores (énektanítók), collegae v. praeceptores (az alsóbb osztályokban tanítók). A kollégiumi élet teendőit is a nagyobb diákok végezték. A prot. isk-k a lelkészképzést is biztosították, ezért a gimn. anyag után fil-t és teol-t is oktattak. A latinos-humanisztikus tananyagot a nagydiák-preceptorok, a teol-t a rektor tanították. 1636: a nagydiákok mellett a rektorral együtt 2, 1660: 3, a 18. sz: 4 tanára volt az akad. tagozatnak. Az 1770: nyomtatásban megjelent  "Methodus" az elemi tagozat és a nagygimn. tananyagát részletezte. A jog oktatása 1800: kezdődött az akad. tagozaton. 1833-tól középszinten a legtöbb tantárgy okt-a m-ul történt. 1849: a 6 o-os gimn. (136 tanuló), 6 éves főisk. (1-2. év bölcselet, 3. év bölcselet és jog, 4. év jog és teol., 5-6. év teol.; 234 hallgatóval) lett. A fil-t 6, a jogot 2, a teol-t 3 tanár tanította. A gimn-nak saját tanári kara nem volt, tanulóit továbbra is a nagydiákok okt. - 1852: az egyhkerületi közgyűlés 8 o-ossá tette a gimn-ot és jogakad-t (mely 1856-ig működött), és 4 éves teol-t alapított. A ~ 1853: lett nyilvános főgimn., 1854: volt az első éretts. A németesítő rendeletek elutasítása miatt 1858 őszén az egyhkerületi közgyűlés a ~-ot autonóm 8 o-os gimn-má nyilvánította, mire válaszul 1859. VI. 24: miniszteri rendelet vonta meg a nyilvánossági jogot az isk-tól. 1861: a főgimn-ot szétválasztották 6 o-os gimn-ra és 2 év bölcseleti tagozatra, ennek végén volt az éretts. 1873: ismét 8 o-os főgimn. 1924: humán gimn., 1935: egységes gimn. 1944-45: a debreceni egyesített gimn. része, 1948: a hatóságok és a m. ref. egyh. között létrejött megegyezés alapján  ref. felekezeti isk. ~ Gimn-a néven. - A főisk. tagozat (bölcsészet, jog, teol.) 1914-től, a →Debreceni Egyetem megalapításától 1950-ig elvált a ~tól. 1859: 535 (11), 1880: 742 (6), 1900: 739 (48), 1910: 647 (37), 1924: 754 (41), 1932: 820 (77), 1942: 675 (49) tanulója (tanára) volt. T.B.

Kovács 1988. - Mészáros 1988.