🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Debrőd
következő 🡲

Debrőd, Jászódebrőd, v. Abaúj-Torna vm. (Debrad', Szl.): 1. plébánia a v. egri, majd rozsnyói egyhm. jászói esp. ker-ében. - 1255: Debregy. A pléb. 1434: már létezett. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 k. ref-ok lettek. 1734: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál tp-át 1834: építették. Kegyura 1880: a jászói prép. - Plébánosai: 1792: Fejér Gábor, 1802: Torkos Albert, 1806: Koritsnyák Jakab, 1809: Pikovszky Gellért, 1814: Encze Márton, 1816: Fischer Norbert, 1818: Héber Ágoston, 1831: Keresztessy Péter,  1833: Tóth István, 1847: Csercser Ferenc, 1856: Vidasics Ede, 1859: Juhász Medárd, 1861: Lencsés János, 1872: Mikitovics Fülöp, 1876: Lenner Nándor, Gömöry Ede, 1890: Hoffmann Gyula, 1898: Sebesta Farkas, 1899: Gedeon Mátyás. - Lakói 1840: 654 r.k., 4 izr., össz. 658; 1910: 589 r.k., 6 g.k., 5 ref., 6 izr., össz. 606; 1940: 608 r.k., 5 g.k., 1 g.kel., 5 ref., 5 izr., össz. 624; 1970: össz. 575, 66,7%-a m.; 1991: össz. 407, m. 362 (88,94%); 2001: össz. 391, m. 270 (69,05%). - 2. búcsújáró hely. Legendája szerint a kunokkal való csaták közben Szt László serege étlen-szomjan volt, amikor a szt kir. imádságára vadak jöttek elő az erdőből, s lovának patája nyomán forrás fakadt. Az 1721: tartott vizsgálat alkalmával egy öreg tanú azt vallotta, hogy a forrás melletti kpnában századok óta teljes búcsú nyerhető. 1814: a vizitátor a kpnát romokban, tető nélkül találta. A máig meglévő forrásból, Szt László kútjából vizet hordanak. - 1952. IX. 8: Szepsiből 2 asszony a forráshoz indult, s egy hatalmas felhő közepén látták a Szűzanyát, ölében a Kis Jézussal. IX. 15: egy szemtanú szerint "az egész erdő aranysárga fényben úszott, a nap elvesztette vakító ragyogását, és a szentostyához hasonló fehérségben tűnt fel. Az erdő É-i részén irtózatos vörösség hömpölygött. Körös-körül rózsák hullottak a határra". A többször megismétlődött esemény hatására búcsújárás kezdődött, amit 1959: a hatóság betiltott, a romokon belül emelt kpnát felgyújtották és lerombolták. A nép ennek ellenére járt a forráshoz Máriát dicsérni és imádkozni a vallásszabadságért. B.G.

1. JKJN 1902:277. - Gerecze II:68. - Schem. Ros. 1913:79. - Gyurgyik 2002. - 2. Zadravecz István: Mátraverebély Szentkút. Szentkút, 1934:42. - Berecz 1986:49.