Magyar Katolikus Lexikon > D > Deák-Szentes-kézirat


Deák-Szentes-kézirat: Szentes Mózes 1774: befejezett, kéziratos toldaléka a Hymni Vesperarum Ecclesiastici... (Csíksomlyó, 1741) hangjegyes himnuszkiadványhoz. - Kezdetleges korális kottaírással a →Cantionale Catholicum (1719) számos énekének dallamát őrizte meg. 170 főleg m., néhány lat. ének első versszakát jegyezték le a kotta alatt, 17 esetben a vonalrendszer üres. A gyűjt. e része nem egységes: többek között lat., barokk kanciókat és a ferencesek zenei gyakorlatából ismert egyszólamú misekompozíciókat tartalmaz. Későbbi bejegyzésnek látszanak a 3. rész népének szövegei. P.G.

Bartha 1936:42. - Magyar Zene 1988:379 (Papp Géza: Egy elveszettnek hitt kéziratos énekeskönyv.).