Magyar Katolikus Lexikon > D > Daczó


Daczó Lukács Árpád, OFM (Déda, Maros-Torda vm., 1921. júl. 27.-): plébános, néprajzkutató. - A gimn-ot 1932: Szászrégenben kezdte. 1936: fűrésztelepi munkás. 1937: folytatta a gimn-ot, 1940. VIII. 27: lépett a r-be. Medgyesen novic., a teol-t Vajdahunyadon végezte, 1945. II. 25: ünn. fog-at tett, 1946. V. 19: pappá szent. Marosvásárhelyen hittanár, a harmadrend, a Kiskordások és a Szt Kereszt Szöv. ig-ja. 1948. XII: és 1949. VII-IX. 29: megfélemlítési céllal letartóztatásban volt. 1951. VIII. 20: rtársaival Máriaradnára hurcolták, 1952: Esztelneken kényszerlakhelyes. Orvos híján gyógyította Esztelnek, Kurtapatak és Kézdialmás betegeit. 1957: a csíksomlyói kegytp. ig-ja. A tp-ot varrottasokkal, rakottas szőnyegekkel és felcsíki fekete kerámiával díszítette. 1969-70: a Kis-Somlyó hegyen helyreállíttatta a stációs kereszteket. 1970: Szentágota, 1973: Kostelek, 1978: Marosillye plnosa. 1980: a marosvásárhelyi Szt Imre pléb-n kp., 1989: Fogarason házfőn. és plnos. - M: Művelődés. 1979, 6:35. (Még egyszer a folklóröntudatról) - Népismereti dolgozatok. Bukarest, 1980:231. (A gyimesi Babba-Mária); 1981:197. (A gyimesi Rekegő); Vasárnap. 1990. IV. 22-VI. 3. (Készülünk a csíksomlyói búcsúra. 1-5. rész) - Népi vallásosság a Kárpát-medencében. Veszprém, 1991. (Népünk hitvilága, vallásos élete) Ku.P.

Schem. Trans. OFM 1947:80. - Új Ember Évkv. 1991. (Beke György: Székely Mária papja)