🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dörögdi
következő 🡲

Dörögdi Miklós (Felsődörögd?, Zala vm.-Eger, Heves vm., 1361. máj. 22. után): megyéspüspök. - A Zala vm. Felsődörögdön birtokos nemes családból származott. A bolognai egy-en tanult. 1316. V. 1: az egy. rektorává választották. Rektorsága alatt vezették be az egy. új törv-eit. Közben 1317: esztergomi knk. és nyitrai főesp., 1319: tért haza és Tamás érs. kancellárja lett. 1320: pozsonyi prép., a kir. kpna ispánja, 1325: kir. kp. 1328: a kápt. esztergomi érs-ké választotta. A MA-ban az 1328. XII-1329. VI. 18: széküresedés után 1329. II-1330: vál. esztergomi érs. Az érs. széket elfoglalta, s a p. megerősítésért Avignonba indult. Konstanz városa előtt Monforti Hugo és Radulf gr-ok, rablólovagok kifosztották. Fogságából szabadulva 1330 nyarán ért Avignonba, de a p. Telegdi Csanád egri pp-öt akarta érs-ké tenni. ~ ezért lemondott. 1330. X. 1: egri pp. Egyhm-je területén az 1332-37: készült p. tizedjegyzék szerint 821 pléb., 12 prépság és apátság volt. 1335: fontos diplomáciai küldetést teljesített, s az id. Erzsébet kirnét elkísérte Itáliába. - Vsz. ~ a szerzője a p-hoz Károly Róbert egyhpol-ja ellen 1338 nyarán írott tiltakozó levélnek. 1347: Felnémet határában pálos ktort alapított, s vsz. a felsőtárkányi karth. ktornak is ~ az alapítója. Kibőv. az egri szegyh-at. 1348: egyhm. zsin-ot tartott. - Pecsétjén (69x39 mm) 1340: kétszintes →tabernákulum. Az épitményt tartó pilléreket félköríves ikernyílások egymásfölötti sora tagolja. A fölső fülkében sas dicsfénnyel, alul ~ pp. ornátusban, lába alatt kicsi nyílással áttört talapzat van. - Esztergomban 1330. II. 8-IX. 16: a szék üres, utóda 1330. IX. 17: Telegdi Csanád. Egerben 1361. V. 23-1362. X. 31: széke üres, utóda 1362. XI. 28: Szécsényi Mihály. 88

Mendlik 1864:99. (25.) (1331-60: egri pp.); 28. (32.) (1329-30: esztergomi érs.) - Gams 1873:367. (26, 27.) (1330-50: Miklós II.; 1359-1361/62: Miklós III.) - Eubel I:78. (1330. IX. 17: egri pp.); 465. (1329 k. esztergomi érs.) - Fraknói 1895:57. - Kollányi 1900:34. (†1362) - Sugár 1984:107. - Bodor 1984:45. (37.)