🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Döbrenthei
következő 🡲

Döbrenthei Tamás, Debrentei Himfy, Him, Himfi, br. (†Nyitra?, Nyitra vm., 1482 vége): megyéspüspök, apát. - Apja Benedek bolgár bán, testvérei: Balázs, László, Imre, János. 1430: veszprémi knk., 1440: veszprémi prép., közben a bécsi egy-en jogot tanult, Újlaki Miklós erdélyi vajda és szlavón bán kancellárja. Hédervári László után 1447-67: pannonhalmi kommendás apát. 1455. VI: vál., X. 11: megerősített, 1456-58: tényl. zágrábi mpp. A székéért kitört vetélkedés miatt Mátyás áthelyezte Nyitrára. 1457. III. 21-1482: nyitrai mpp. II. Pius 1463. I. 13: erősítette meg. ~ ragaszkodott zágrábi székéhez, 1462-64: Rómában élt, hogy a Sztszéknél elérje visszakerülését a zágrábi székre. 1463/64 telén Rómába utaztában Sienában találkozott II. Piusszal, akinek igazolni igyekezett igénye jogosságát. Ennek 13 levélből álló kz-át a párizsi Nemz. Kvtárban őrzik. 1464: amikor a husziták a nyitrai várat elfoglalták, velük való összejátszással gyanúsították, a ppi javakat Vitéz János érs. kormányozta. Az egyhm-t 1472: kapta vissza. 1476: a szekszárdi apátság kormányzója. - 1466-ból származó kódexjegyzéke 13 köt-et tartalmaz. - M: Oratio reverendi patris domini Thhomae de Debrenthe episcopi... Kz. - Széke Zágrábban 1459. III. 12: üresnek jelzett, utóda 1458. IV. 18: Csupor Demeter, Nyitrán 1483. I. 10: üres, utóda 1484. I. 25: Gergely. 88

Mendlik 1864:117. (zágrábi pp-ként nem említi; 56. (32.) (s.v. Debrenthei Tamás; 1464-80: nyitrai pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (32.) (1464-80: nyitrai pp.) - Schem. Zagr. 1870:IX. (44.) (1454-58: Boldizsár a zágrábi pp.); 1917:XVIII. (35.) (s.v. Dabrencze; 1454-†1464: zágrábi pp.) - Gams 1873:375. (s.v. Debrenthe; 1463. I. 13-1480: nyitrai pp.); 388. (s.v. Dabrencza 1455-1463/64. I. 13: zágrábi pp.) - M. Kv-szle 1889:24. (Fraknói Vilmos: D. T. codexe); 1890:369. (Majláth Béla: D. T. búcsúbeszéde II. Pius p-hoz) - Szinnyei II:712. (1441: veszprémi pp., de ezt sem Fraknói, sem Lukcsics nem említi!) - Fraknói 1895:535. (s.v. Debrenthei) - Eubel II:297. (s.v. Thomas de Branche, Dabrenca); 225. (nyitrai pp-ként: De Brente Tomás) - Eubel II:225. (s.v. Thomas de Brenthe, 1463. I. 13: nyitrai pp.); 297. (s.v. Thomas de Branche [Dabrencza], a pannonhalmi apátság kormányzója, 1454. X. 11: zágrábi pp.) - Schem. Nitr. 1914:10. (36.) (1463-80: nyitrai pp.) - Veress 1941:654. - Tört. Szle 1965:487. (Fügedi E. szerint 1464-82: nyitrai pp., a zágrábi ppségről nem tud) - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:65. - Kolarić 1995:199. (1454-63; (címerrel)