Magyar Katolikus Lexikon > D > Dévai Bíró


Dévai Bíró Mátyás (Déva, Hunyad vm., 1500 k.-Debrecen, 1545 eleje): reformátor. - Budán, majd 1523 őszétől a krakkói egy-en tanult. 1526: hazatért és ferences szerz. lett. 1527: Boldogkő várában Tomori István udvari papja, 1529. XII: Wittenbergben Luther tanítványa. 1531: hazatért, s Budán, majd Kassán prédikátor, XI. 6: mint eretneket elfogták. Bécsben J. Faber pp. 3x hallgatta ki teol. nézetei miatt. 1533. VII. 15: megszökött, de az év végén Zápolya János kir. Budán bebörtönözte. 1535 tavaszán szabadult. A Batthyányiak, Nádasdyak, Drágfyak, Perényiek óriási uradalmain, majd É- és Ny-Mo-on terjesztette a reformációt. Közben 1537, 1541, 1543: No-ba menekült, mert I. Ferdinánd kir. parancsára újabb eljárást indítottak ellene. Wittenbergben Melanchton támogatta, mint teol. főleg őt követte. Arra nézve nincs biztos adat, hogy Svájcban is járt volna. Az utolsó vacsora tanában végül is a helvét irányhoz közeledett. Ezért 1544: Luther föllépett ellene. 1544: Debrecen lelkésze lett. - M: Orthographia Ungarica, azaz Igaz írás módjáról való tud. Krakkó, 1534. - Disputatio de statu... Basel, 1537. - A tíz parancsolatnak... magyarázatja. Krakkó, 1538. 88

Révész Imre, id.: ~ első m. reformátor életr-a és irod. művei. Pest, 1863. - Zoványi 1940:103. - Zoványi 1973:148.