Magyar Katolikus Lexikon > D > Déva


Déva, v. Hunyad vm. (Deva, Ro.): 1. várát vsz. a tatárdúlás (1241-42) után építtette IV. Béla a Maros völgyében vezető út ellenőrzésére. A kir. és István hg. csapatai 1264: a vár alatt csaptak össze. 1321: Kán László legyőzése után kir. vár az erdélyi vajda igazgatása alatt. Mohács után főbb birtokosai Szapolyai János, a Geszti, Jósika, Bocskai, Bethlen, majd Rákóczi család. A török harcokban nem volt szerepe. 1706: Csáky András hosszú ostrom után föladta a császáriaknak. 1849: a honvédsereg elfoglalta, de rövidesen át kellett adniuk az oroszoknak. Katonai szerepe ezzel megszűnt, pusztulásnak indult. Jelentős romjai elhanyagoltan állnak. - 2. plébánia a v. erdélyi egyhm. hunyadi esp. ker-ében. 1269: Dewa. Tp-át 1332 e. ismeretlen tit. sztelték. Lakói 1550 e. ref-ok lettek, a kk. tp. ma is az övék, benne 14-16. sz. falképek. 1723: alapították újra. Mai Nagyboldogassz. tp-át 1779: építették. Anyanyelve 1840: m., ném., rum.; 1910: m., rum., ném. - Filiái 1917: Árki, Bánpatak, Bojabirz, Brettyelin, Gyertyános, Haró, Herepe, Káun, Kerges, Kersec, Kozolya, Lesnyek, Marosnémeti, Popesd, Szárazalmás, Vecel, Vulcsesd. - Lakói 1840: 536 r.k., össz. 536; 1910: 3393 r.k., 314 g.k., 2551 g.kel., 242 ev., 1292 ref., 70 unit., 791 izr., 1 egyéb vall., össz. 8654. - 3. ferences konvent. 1712: a bolgár telepesekkel együtt jött ferencesek kpnát és konventot építettek. 1851: a kapisztránus, 1900: a stefanita prov. része lett. 1714-től el. isk-t vezettek, 1728: az atyák átvették a pléb. vezetését. 1723-79: plébtp-ot építettek. 1919: a bukovinai székelyeknek el. isk-t, keresk. leány- és reálisk-t nyitottak, 1935-40: külön tp-ot építettek. 1947: már csak az el. isk. működött. Bá.B.-**

1. Fügedi 1977:123. - Vártúrák III:584. - Kiss 1987:208. - 2. Gerecze II:395. - Schem. Trans. 1913:120. - Léstyán 2000. II:161. - 3. Szabó 1921:234. - Schem. Steph. 1947:35. - Radocsay 1954: 152.