Magyar Katolikus Lexikon > D > dékány


dékány   →legénytársaság

Dékány András (Kecskemét, Pest vm., 1903. jan. 11.-Bp., 1967. máj. 30.): író. - Kecskeméten éretts., majd Angliából küldött tudósításokat bpi lapoknak. Hazatérve 1927: a Magyarság, 1934-44: az Új Magyarság b. munk. 1941: a M. Cserkész Szöv. sajtóelőadója és vitorlásversenyző. 1945 u. ker. elöljáró és term-kutató. Írt színpadi műveket, szövegkv-eket, novellákat, reg-eket és rádiójátékokat, de gyermekeknek szóló történetei tették igazán népszerű íróvá. 1961: József Attila-díjat kapott. Későn talált rá igazi hangjára, a tehetsége valódi term-ének megfelelő témákra. Nagy bőséggel, életszerűséggel és szelíd humorral mesélt a term. világáról, a madarak életmódjáról. Műveiben érvényesült a nevelő szándék, de érdekfeszítő történetei mégsem váltak példázatokká. - Fm: Félálomban. Reg. Bp., 1929. - A gyár. Uo., 1933. - Ruhr. Uo., 1934. - Aranysziget. Uo., 1938. - Tátrai tüzek. Elb-ek. Uo., 1939. - A fiúk kir-a. Uo., 1940. - M. reneszansz. Összeáll. Uo., 1940. - Mosolygó tört. Összeáll. és gyűjt. Sárváry Dezsővel. Uo., 1941. - Kétszáz négyszögöl. Uo., 1941. - Végig Kárpátalján. Uo., 1941. (Korszerű m. kv-ek 5.) - A folyam dala. Uo., 1942. (új kiad. Egy csónak eltűnt. Uo., 1944.) - A 20. sz. világvándorai. Uo., 1942. - Vitézi énekek a 16. sz-tól a 20. sz-ig. Összeáll. Uo., 1942. - Andrea udvarháza. Reg. Uo., 1944. - Náderdőben vadmadár. Uo., 1955. - Afrikából jöttek. Uo., 1958. - Matrózok, hajók, kapitányok. Uo., 1958. - Kalózok, bálnák, tengerek. Uo., 1959. - Csempészek, hősök, kikötők. Ifj. reg. Uo., 1960. - Az elveszett sziget. Uo., 1961. - A gyöngyhalászok titka. Uo., 1962. - Az Óceán császára. Uo., 1962. - Jokkó visszatér. Reg. Uo., 1963. - A nagy kapitány. Uo., 1963. - Kossuth Lajos tengerésze. Uo., 1964. - A fekete herceg. Reg. Uo., 1966. - A sarkvidék meghódítója. Uo., 1966. - Robinson utolsó kalandja. Uo., 1967. - S.O.S. Titanic! Uo., 1967. - Mexikói legények. Reg. Uo., 1968. - Betűjegye: D-Ny (Magyarság 1932). Do.I.

Prot. Szle 1938. I:285. (Vajthó László); 1943:127. (Debreczeny Lilla) - Gulyás V:466. - Népművelés 1959:1. sz. (Mándy Iván) - MÉL I:362. - Kvtáros 1963:435. (Lázár István)

Dékány Endre (Szeged, Csongrád vm., 1926. dec. 6.-): könyvtáros. - A szegedi piar. gimn-ban éretts. Egy évig műegy. hallg., majd teol. Bpen és 1948: Szegeden, 1951: ismét Bpen. A m. kk. tört-ét kutatja. 1965: kvtárosi államvizsgát tett. 1964. III. 1-1987. III. 31: nyugdíjazásáig kvtáros a MTA Irod. Int-ében. Alapító tagja a Ker. Értelmiségiek Szöv-ének, a Jel c. folyóir. szerk. biz. tagja. - M: Innen és túl. Vál. Szerk. Lukács Lászlóval és Rónay Lászlóval. Bp., 1984. - Virrasztók. A Vigilia 50 éve. Szerk. Lukács Lászlóval és Rónay Lászlóval. Uo., 1985. - Húsz kat. költő. Szerk. Uo., 1985. - Sík Sándor emlékezete. Születésének 100. évford-ján. Szentendre, 1989. K.I.

Dékány Vilmos (Kecskemét, Pest vm., 1925. márc. 24.-Esztergom, 2000. máj. 19.): püspök. - A teol-t piar. kispapként kezdte, 1950: esztergomi egyhm-s lett, 1953. VI. 14: sztelték pappá. Bp-en VI. éves, 1954: teol. dr. Esztergom-Sztgyörgymezőn kp., 1957: a szem. prefektusa és teol. tanár. 1966: tb. knk. 1971: Zebegény, 1980: Bp.-Középsőferencváros plnosa. 1987: esp. 1988: főszegyh-i knk. XII. 30: Aquae Novae-i cpp., esztergomi spp., 1989. II. 11: Esztergomban sztelték ppké. 1988-99: az esztergomi szem. rektora, - M: Izr. társad. szerkezetének és államszervezetének fő tényezői a 8. sz. próf-k megítélésében. Bp., 1954. Kz. Dissz. **

Schem. Strig. 1989:93.