Magyar Katolikus Lexikon > D > Dédes


Dédes, Borsod vm.: középkori pálos kolostor. - 1240 k. említik a hegyekben lakó remetéket is. 1313: a diósgyőriekkel együtt említik a keresztúri (szentkereszti) remetéket, a későbbi pálosokat, s azoknak a Szentlélekről nev. ~i tp-át, ill. monostorát. Mindkettő számára az Ákos nb. Ernye bán fia, István nádor tett adományokat. A ~i pálosoknak ~ és Tapolcsány között a Vadna patakon volt malmuk, Sajószentpéteren, Varbón, Berentén és Diósgyőrött szőlőik. 1459: Mátyás kir. Szék (Doboka vm.) sóbányájából évi 200 Ft értékű sót utalt ki nekik. 1473: a Gecsei (Gercsi) családtól Szabolcs vm-ben Zám, Csécs és Szabolcs birtokok felét kapták. 1530: Derencsényi János Sajókeresztúr és a közeli Kisfalud, valamint egy malom birtokát adta nekik felerészben. 1559: az ekkor már vsz. néptelen monostor javainak birtokosa Perényi Gábor. Romjai a Garadna völgyében fekvő Ómassától É-ra 600 m tszf. magasságban találhatók; ma Miskolc közigazg. ter-éhez tartozik. Az egyhajós tp. keskenyebb sztélye a nyolcszög 3 oldalával zárul, a falai részben még állnak. A konventház alapfalai az É-i oldalon csatlakoznak. Okl-eiből csak 3 maradt fönn. H.F.

Technika 1943:261. (Dümmerling Ödön) - Györffy I:769. - DAP I:64.