Magyar Katolikus Lexikon > C > cserkészet


cserkészet: Angliában Baden-Powell generális által 1908: alapított ifjúsági mozgalom. - Célja kezdetben a 14-18 év közötti kallódó fiúk nevelése volt. Eszközei a fegyelemszeretet, leleményesség, önellenőrzés, önzetlenség. Az 1910-es években világmozg-má vált, mely jellemépítéssel készíti föl a fiatalokat családjuk, népük, államuk és egyházuk szolgálatára. Jó közösségi embereket kíván nevelni azzal, hogy magas erkölcsi követelményeket állít, a szolg-ra, együttműködésre, szervezőkészségre és személyes kötelességvállalásra szoktat. - Az 1920: az első Jamboree-val egy időben Londonban szervezték meg a Nemzetk. Cserkész Konferenciát. 1922: hozták létre a World Organization of the Scout  Movement, a →Cserkészmozgalom Világszervezetét, hogy világszerte előmozdítsa az egységet és egyetértést a ~ körében és segítséget, ill. tanácsot adjon tag szervezeteinek. Genfben Világ Cserkész irodát, Costa Ricában, Egyiptomban, a Fülöp-szgk-en és Kenyában regionális irodákat tart fenn.  1992: 160 orsz-ban több, mint 16 millió tagja volt. Havi folyóir-a, a World Scouting News, 3 évente összefoglaló jelentést ad ki (Triennial Report).  - A kat. ~ a szolg-ot mint Krisztus követését hangsúlyozza. Nemzetk. szervezete a Kat. ~ Világkonferenciája  Párizsban.  - Mo-on 1913: honosították meg, 1948: megszüntették, 1989: újjáéledt. →Magyar Cserkészszövetség. - A ~ programját 10 pontban foglalták össze: A cserkész 1. egyeneslelkű és föltétlenül igazat mond; 2. híven teljesíti kötelességeit; 3. ahol tud, segít; 4. minden cserkészt testvérének tekint; 5. másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú; 6. szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket; 7. feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik; 8. vidám és meggondolt; 9. takarékos; 10. testben, lélekben tiszta. - Szervezete: alapegysége a 6-8 fős őrs, 4 őrs rajt, a rajok csapatot alkotnak. A csapatokból áll a Cserkész Szövetség. - A ~ élete túrákon, táborokban, s a próbák rendszerében zajlott. A ~re előkészítő gyermekmozg. volt a kiscserkészet (farkaskölykök). A 18 év fölöttiek öreg cserkészek lettek. - A ~ eredetileg nem volt tekintettel vallásra, Mo-on ellenben nagy súlyt kapott a vallásos nevelés. - Baden-Powell javasolta az →eszperantó tanulását. 1910: meg is alakult a Cserkész Eszperantó Szöv., 1933: Gödöllőn határozat szül. az eszperantó mellett. A ~ nemzetk. választmánya azonban 1934: a cserkészeket eltanácsolta az eszperantótól. A r. k. eszperantó szervezetek hatására a Cserkész Világiroda 1964: semmissé nyilvánította az 1934-es határozatot. 1989: megalakult az első mo-i eszperantó cserkész csapat. - Sajtója: Vezetők Lapja, Magyar Cserkész. - A leány~et 1916: alapították. Elvei és módszerei hasonlóak a fiú~éhez. Világszövetsége, a World Association of Girl Guides and Girl Scouts, London, 1916-, tagsága 1992: 118 szervezetben 8 millió fő. Közleményei: Triennial Report; Trefoil Round the World; Newsletter, Our New World. **-R.Á.

KL I:375. - LThK VIII:392.  - Gergely Ferenc: A m. ~ tört. 1910-1948. Bp., 1989.- EWY 1992. I:285.