🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csehországi vértanúk
következő 🡲

csehországi vértanúk: a →huszita háború idején 1419-34: Csehországban megölt katolikusok. - Név szerint 1421. IV. 22: Ronovi Ignác dékán, Miklós és Zsigmond polesovicei plnosok, 1425. I-II: Megerlein wünschelburgi (Szilézia) plnos, II: Miklós richenburgi pap, V. 12: Ocelka petrovicei plnos. - 1427. V. 16: Prágában az ide menekültek közül plnosok, káplánok és hívők csoportja. 1420. VI. 6: a brewnovi apátság 2 szerz-e, VI. 12: a königsaali ciszt. apátság 4 szerz-e, 1421. II: a velehradi János apát és 6 szerz-e, IV. 18: 3 prágai karthauzi szerz., s a sedleci ciszt. ktor. összes szerz-e, V. 16: 4 domonkos szerz., Jaromerben 8 ágostonos knk., 14 pap és klerikusok, 1425. X. 28: a goldenkroni apátság összes szerz-e, 1427. V. 16: 1 domonkos prior, 1428. IV. 2: 3 frankensteini (Szilézia) domonkos, 1429. XII. 18: az osseki ciszt., XII.29: a neuzelli, kevéssel később a grünhaini (Szilézia) bencés apátság összes szerz-e. A huszita sereg 1421. III. 16: Komotauban, 1424 őszén Müglitzben, 1433-34: Plsenben sok kat-t ölt meg. - V. Márton 1425. X. 23: kezdeményezte a vellehradi vt-k tört-ének tisztázását, de az eljárás a háború miatt félbeszakadt. II. Pius vt-ként említi a huszita háború áldozatait. A legutóbbi időben VII. 5: együtt ünneplik őket. **

BS III:216. - Palacký, František : A huszitizmus tört. Bp., 1984:726.