🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > családi pótlék
következő 🡲

családi pótlék: gyermek után járó családtámogatási ellátás, melyet az állam havi rendszerességgel nyújt, hozzájárulva ezzel a gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez. 2009. IX. 1–: a gyermek védelembe vétele esetén részben természetbeni formában is nyújtható. – A ~ 2010. IV:

- egy gyermekes család esetén 12.200 Ft

- egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft

- két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300 Ft

- két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14.800 Ft

- három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000 Ft

- három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17.000 Ft

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 23.300 Ft

- tartósan beteget, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25.900 Ft

- a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén 20.300 Ft

- a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett

gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő nagykorú személy esetén 14.800 Ft V.G.

1998. évi LXXXIV. Törvény

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek illetve ezeket megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvosok

A) 1. Anyagcsere és endokrin betegségek
A) 2. Anyagcsere és gasztroenterológiai betegségek Gasztroenterológiai szakorvos
B) Kardiológiai betegségek Kardiológiai szakorvos
C) Vesebetegségek Nephrológus, urológus szakorvos
D) Immunpathológiai kórképek Speciális szakorvos
E) Haematológiai kórképek Haematológiai szakorvos
F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák Gyermek leukémia- és tumorcentrumok szakorvosa
G) Pulmonológiai kórképek Gyermekpulmonológiai szakorvos
H) Neurológiai betegségek Gyermekneurológiai szakorvos
I) Bőrgyógyászati betegségek Bőrgyógyász, gyermekbőrgyógyász szakorvos
J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek Speciális szakorvos
K) Érzékszervi fogyatékosságok Szemész, illetve fülész, audiológus szakorvos
L) Mozgásszervi fogyatékosságok Speciális szakorvos
M) Értelmi fogyatékosság Különböző szakértői bizottságok szakorvosai
N) Pervazív fejlődési zavarok Speciális szakorvos
O) Psychiátriai betegségek Speciális szakorvos
P) Többszörös és összetett betegségek Érintett szakorvosok
Q) Neonatológiai utóképek Neonatológus szakorvos

~ra jogosult: I. a gyermek jogán:

1) a vérszerinti, az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs;

2) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van;

3) a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő és a gyám;

4) a 16. életévét betöltött, a szülői házat gyámhivatali engedéllyel elhagyó kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermek után;

5) az a személy, akihez a gyermeket a gyámhivatal ideiglenes hatállyal elhelyezte;

6) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetve a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt, vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek (személy) után;

7) a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermek (személy) után;

8) a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, feltéve, ha tanköteles, vagy ha nem tanköteles korú, de közoktatási intézményben folytat tanulmányokat. –

II. Saját jogán

1) a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy,

2) az a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató nagykorú,

a) akinek mindkét szülője elhunyt

b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg.

3) a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, ha nem tanköteles korú, de közoktatási intézményben folytat tanulmányokat, feltéve, hogy a családi pótlék nagykorúságát megelőzően is részére került folyósításra

4) az a nagykorú személy, aki nem él az egyébként családi pótlékra jogosult személlyel közös háztartásban. V.G.

A családok támogatásáról szóló Törvény 1998.

A ~ összegének változása 2006 - 2010 között Ft/fő/hó

családtípus 2006 2007 2008 2009 2010
egygyermekes család 11000 11700 12200 12200 12200
egy gyermeket nevelő egyedülálló 12000 12700 13700 13700 13700
kétgyermekes család 12000 12700 13300 13300 13300
két gyermeket nevelő egyedülálló 13000 13800 14800 14800 14800
Három- és többgyermekes család 14000 14900 16000 16000 16000
három és több gyermeket nevelő egyedülálló 15000 15900 17000 17000 17000
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család 21000 22300 23300 23300 23300
tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló 23000 24400 25900 25900 25900
felnőtt korú súlyosan fogyatékos személy 18000 19400 20300 20300 20300