🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > család jogai
következő 🡲

család jogai: A →család sajátos és alapvető jogok birtokában levő közösség. Jóllehet olyan jogoknak és kötelességeknek alanya, melyek magának az áll-nak és más közösségeknek is sajátjai, e jogok a családot  és a társadalmat sokszor szétválasztják, sőt szembeállítják egymással. A családok helyzete sok nép körében nehéz: a törvények és intézmények nem vesznek tudomást a családok és az emberi személy elidegeníthetetlen jogairól, s a társad. nem csupán nem szolgálja a családot, hanem erőszakkal jogai és érdekei ellen működik. Ezért az Egyh. nyilvánosan és határozottan védelmébe veszi a ~t a társad. és az áll. visszaéléseivel szemben, s tanítja, hogy a családnak joga van: 1) ahhoz, hogy családként létezzen és fejlődjék: azaz minden embernek (a szegényeknek is) joga van a családalapításhoz, valamint a családfenntartáshoz szükséges javakhoz; 2) az élet továbbadásához és a gyermekek neveléséhez; 3) a házastársi és családi élet nyugalmának és bensőségének biztosításához; 4) a házassági kötelék és a házasság intézményének stabilitásához; 5) vallásos hitük megvallásához és továbbadásához; 6) ahhoz, hogy a gyermekeket saját kultúrájuk és vallási hagyományaik és értékeik szerint neveljék az ehhez szükséges eszközökkel és intézményekben; 7) a fizikai, társad., pol. és gazd. biztonsághoz (különös tekintettel a szegényekre és betegekre); 8) a rendezett családi élethez szükséges lakáshoz; 9) ahhoz, hogy a család önmaga v. társulati formában képviseletet és megnyilatkozási fórumot kapjon; 10) ahhoz, hogy más családokkal és intézményekkel egyesületet alkosson feladatai jobb megoldása érdekében; 11) a kiskorúak gondozásához és védelméhez - az alkoholizmussal, kábítószerekkel, pornográfiával és más ártó hatásokkal szemben - intézmények és törv-ek segítségével; 12) ahhoz, hogy az öregek méltó módon éljenek és halhassanak meg; 13) ahhoz, hogy jobb életfeltételek biztosítása végett családként kivándorolhasson. **

Amit Isten egybekötött 1986:136.