🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csíkcsobotfalvi kézirat
következő 🡲

csíkcsobotfalvi kézirat, 1651-1675: a →Cantus Catholici 1651. évi nyomtatott kiadásához fűzött kéziratos toldalék. - Az összeíró, vsz. →Kájoni János OFM 274-373. levélszámozással látta el, s 1676: énekeskönyvének, a →Cantionale Catholicumnak szerk-éhez is fölhasználta. A csonka gyűjt-ben 100 ének szövege maradt fönn, 12 hangjegyekkel. Fölfedezte és ismertette →Domokos Pál Péter. A ~ dallamával énekeljük az Éneklő Egyház 10. énekét. P.G.

Zenei Szle 1929:25 - ItK 1929:209. (Domokos P. Péter: A csíkcsobotfalvi Kájoni kz.)