🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csángó iskolák
következő 🡲

csángó iskolák: A moldvai magyarok gyermekeit a 19. sz: elsősorban kántorok (deákok) oktatták anyanyelvükön. 1864. VI. 16: Moldvában a Dunai Fejedelemségek önálló áll-má válása után a hiv. isk-kban a tannyelv mindenütt a rum. lett, tiltották a m. szót. 1948: a M. Népi Szöv. munkája nyomán Erdélyből jött tanítókkal a legtöbb →Bákó m-i magyar településen megindították a magyar nyelvű oktatást. A komm. párt befolyása alatt álló M. Népi Szöv. akciójával a rum. nacionalista szellemben nevelt r.k. papság a csángók egy részét szembefordította. Ennek ellenére a magyar isk-k és osztályok száma nőtt, 1954: Lujzi Kalugarban koll-ot, Albu Zsigmond vez-vel 1955: a bákói ped. főisk-n m. tagozatot nyitottak. Több  moldvai m. diák Erdélyben végezte a tanító- és tanárképzőt, hogy szülőföldjén taníthasson. 1956 u. a komm. pol. megszüntette a moldvai ~ magyar osztályait. 1989 u. több faluban kérték, hogy a megszűnő  orosz nyelv helyett magyarul tanulhassanak, de ezt 1994-ig nem engedélyezték. H.P.