🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > comói kőfaragók
következő 🡲

comói kőfaragók, komaszkok (ol. magistri comacini): származási helyükről, az észak-itáliai Como városáról nevezett kőfaragók és építészek. - A késő róm. műv. hagyományokból merítő komaszk mesterek első írásos említése 643-ból való; legkorábbi fönnmaradt műveik (Lomello, Brescia) is a 7-8. sz-ból származnak. A 12. sz-tól Itália délebbi részein (Toscana) és az Alpoktól É-ra fekvő ter-en (Speyer; Lund, Svédo.) is dolgoztak. Hatásuk a mo-i román kori épületszobrászatban is tetten érhető (Esztergom, Székesfehérvár stb.). L.P.

Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte 1936:267; 1937:47. (Francovich)