🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > ciszterci építészet
következő 🡲

ciszterci építészet: A ciszterciek a 12-13. sz. folyamán a clunyi bencések pompájával szemben aszketikusan szigorú építészetet fejlesztettek ki, mely a szerkezetek hangsúlyozásával tört utat a gótika felé. Jellegzetessége a mértani indítású szigor, mellyel a monostort és tp-át minden fölösleges elemtől megszabadította, s egyszerű vonalvezetéssel formázott meg mindent. Szt Bernát száműzte rendjéből az öncélúan gyönyörködtető képzőműv-et, s még a kódexmásolókat is eltiltotta az iniciálék színezésétől. - A ~ klasszikus példája az 1139-47: épült és fennmaradt fontenay-i apátsági tp. Háromhajós, kétszintes hosszházát hevederekkel tagolt, csúcsíves dongaboltozat fedi. Árkádívei négyszöghasábú pillérekre támaszkodnak, melyeknek fejezetei díszítés nélküli egyszerű tömbök. A keresztház K felé 2-2 négyszög záródású kpnával bővült, négyszög záródású a teljesen zárt sztély is. 1135 u. a tp-ok sztélye kpnákkal, kpnakoszorúval bővült, de változatlanul őrizte az aszketikus egyszerűséget. A rend egész Eu-ban való népszerűsége és az építészetben is járatos tagjainak nagy száma révén a ~ sajátos stílusa elterjedt és az eu. építészet egyik lényeges meghatározójává lett. L.F.

Dimier, A.: Recueil des plans d'églises cist. Paris, 1949. - Hahn, H.: Die frühe Kirchenbaukunst der Zisterzienzer. Berlin, 1957. - Romanini, A.: Povertà e razionalita nell'arte cist. del XII. sec. Todi, 1969.

1. szentély

2. kereszthajó

3. négyezet, fölötte huszártorony és harang

4. kápolnák

5. főhajó

6. szerzetesek kórusa

7. betegek kórusa

8. laikus testvérek kórusa

9. szentélyrekesztő

10. lépcső a hálóterembe

11. a halottak kapuja

12. előcsarnok

13. sekrestye

14. a szerzetesek kapuja

15. a liturgikus könyvek helye

16. káptalanterem

17. lépcső a hálóterembe

18. átjáró a kertbe

19. a szerzetesek közös terme

20. melegedő

21. a szerzetesek ebédlője

22. konyha

23. laikus testvérek ebédlője

24. laikus testvérek közös terme, éléstár

25. a felolvasás és lábmosás helye

26. keresztfolyosó

27. kútház

28. laikus testvérek folyosója

29. laikus testvérek kapuja

30. oldalhajók