🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cikádori apátság
következő 🡲

cikádori apátság, széki apátság, Tolna vm., pécsi egyhm.: II. Géza 1142: a heiligenkreuzi cisztercieknek alapította. Bátaszék ter-én állt, föltehetően a plébtp. körzetében. Apátja a 13. sz. első felében 7x kapott p. megbízást. 1241: a tatárok fölégették, de helyreállították. Birtokai a monostor körül és elszórtan Baranya és Bodrog vm-ben feküdtek. Heiligenkreuzcal szoros kapcsolata volt. Egy au-i kódexben talált följegyzés szerint 1361: a B. Szűz Máriáról nev. apátságnak 105 ló, 72 ökör és tehén képezte állatállományát, s volt elegendő bora és gabonája. A 15. sz. első felében egy bencés apát kezére jutott, és a ciszt-ek nem tudták többé visszaszerezni. 1526/43: elpusztult. Régészeti föltárás még nem volt. Okl-ei megsemmisültek. - Apátjai: (1142-) Acerinus, Joannes, Ortolfus, Conradus, Gottfriedus, 1272-74: H..., Stephanus, 1332: Nicolaus, 1340: Martinus Vising, 1347-53: Thomas, Bertholdus, 1365-73: Andreas Saska, Fridericus, 1374-76: Weichardus, 1378-83: Hermannus, 1384-1400: Thomas, 1406: Mathias, 1416: Mattheus, 1653: Joannes Salix de Felberthal (wellehradi és cikádori apát). - Címét viselték: 1709: Malonyai Pál esztergomi plnos, 1737: Kovács Pál váradi knk., 1754: Altamer Péter Pál, 1780: Mitterpacher Dániel pécsi, 1832: Nagy János pécsi, 1855: Sztárek Lajos nyitrai, 1864: Nécsey Bálint nyitrai, 1874: Rendek József esztergomi, 1875: Nyisztor Vazul váradi, 1879: Lipthay László szepesi knk., 1889: Czibulka Nándor, 1898: Várady Árpád Lipót, 1911: Rolay Frigyes, 1942: Bauer József bonyhádi plnos. H.F.L.

LBE:139. - Péterffy II:275. - Békefi Remig: A czikádori apátság tört. Pécs, 1894. - PanRt XII/B:359. - Schem. Cist. 1942:155. - Analecta Cist. 1982:166. (M. Thoman) - Hervay 1984:83.