🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > címzetes apát
következő 🡲

címzetes apát, címzetes prépost: 1. szerzetes, aki elnyeri az apáti/préposti áldást, címet és a főpapi jelvényeket, de nem kormányoz, mert lemondott, v. mert csak kitüntetésként kapta az apáti áldást. - 2. különleges magyar egyházjogi intézmény, mely szerint a török időkben elenyészett szerzetes →apátságok és →prépostságok, valamint →társaskáptalani prépostságok címeit a király mint főkegyúr arra érdemesnek ítélt világi papoknak adományozta. Ha semmi javadalom nem maradt fenn, akkor ~ról, ha valami javadalom is maradt, akkor valóságos apátokról és prépostokról beszélt a m. jog. Az így kinevezettek hosszú és megszakítatlan jogszokás szerint főpapi jelvényekkel éltek, úgy miséztek, mint a pp., s a lit-n kívül is mellkeresztet és gyűrűt hordtak. Később a Sztszék e jelvények viselését p. engedélyhez kötötte. - XI. Pius 1934. VII. 25-i brevéje a ~ kinevezését a mpp. hatáskörébe utalta azzal a megkötéssel, hogy minden pp. csak a saját egyhm-je területén létezett apátság v. prépság címét adományozhatja egyhm-s papjának. - A ~ kiváltsága a lila cingulus, rubinszínű gombokkal és szegéllyel ellátott fekete reverenda; lit-ban fehér, piros rojtos infula, lila zsinóron drágakő nélküli mellkereszt, egy kővel díszített gyűrű, dísztelen kesztyű, tunicella és dalmatika, karing felett lila gallér. - 1880: 151 c. apátság, 92 c. prépság volt. Az 1990: adományozott apáti címek: egri egyhm: ákosmonostori, bélháromkuti (beheli) Bold. Szűz Mária, bélháromkuti v. apátfalvi Nagyboldogassz., boldvai Szt István, bóli Bold. Szűz Mária, debalchi, déghi Bold. Szűz Mária, Felnémet melletti Szt Egyed, felsőgagyi Bold. Szűz Mária, kácsi Szt Péter és Pál, kompolti Kisboldogassz., mezei (in campo) Bold. Szűz Mária, monostori Bold. Szűz Mária, pankotai Bold. Szűz Mária, pasztuchi, poroszlói Bold. Szűz Mária, sáry Szt András, szerencsi Szt György, tomaji, tünyei Bold. Szűz Mária, uhodi v. oháti Bold. Szűz Mária, zámmonostori Szt Kereszt; - esztergomi egyhm: Esztergom melletti Szt Benedek, Esztergom-völgyi Bold. Szűz Mária, Esztergom-mezei Bold. Szűz Mária, kávai, ludányi Szt Kozma és Damján, paradicsomvölgyi Bold. Szűz Mária, rákonyi Bold. Szűz Mária, telki Szt István kir., visegrád melletti Szt András, Zebegény-hegyi Szt Benedek; - győri egyhm: koppánymonostori Bold. Szűz Mária, lébényi Szt Jakab, tatai Szt Péter és Pál, vérteskeresztúri Szt Kereszt; - kalocsai egyhm: garábi, kalocsai Szt Ágoston, kasári, salamoni, szentfülöpi, tárnoki; - pécsi egyhm: ábrahámi Szűz Mária, bátai Szt Mihály, cikádori v. széki Szűz Mária, földvári Szt Péter, gétmonostori Szt Ipoly, iványi Szűz Mária, koroncói, körösmonostori, madocsai Szt Miklós, okormindszenti Mindensztek, pécsváradi Szt Benedek, rudinai Szt Mihály, siklósi Szentháromság, zebegényi v. pélmonostori Szt Mihály; - szeged-csanádi egyhm: bihartordai Szt Imre, csanádi Szűz Mária, csolti Mindensztek, gáborjáni Szt Mihály, gerlai, gyulamonostori Szűz Mária, kenézmonostori, körösszegi Szűz Mária, porgány- v. pordánymonostori, szalóczmonostori, szegedi Szt Miklós, szerepi Szt György, szőregi Szt Fülöp, tömpösi Szűz Mária, ugari Szűz Mária; - székesfehérvári egyhm: baracskai Mindensztek, borbálapusztai Szt Borbála, ercsi Szt Miklós, ráckevei Szt Pantaleon; - szombathelyi egyhm: jáki Szt György, molnári Nagyboldogassz., pecöli Kisboldogassz.; - váci egyhm: ákosmonostori Bold. Szűz Mária, becskei, dorozsmai, ellősmonostori, mogyoródi, monostorsápi, pálmonostori, pétermonostori Szt Péter, pusztaszeri Bold. Szűz Mária, sásdi, tereskei, turpásztói, typulthay, váci Szt Jakab; - veszprémi egyhm: almádi Bold. Szűz Mária, babócsai Szt Miklós, csatári Szt Péter és Pál, hahóti Szt Margit, jásdi Szt György, kapornaki Szentséges Üdvözítő, murakereszturi Szt Kereszt, somogyvári Szt Egyed, zselici Szt Jakab. -

Az 1990: adományozott prép. címek: egri egyhm: csudányi, darnói Bold. Szűz Mária, drozói, egervári Bold. Szűz Mária, egervári Szt István, egervári Szt Péter, hollothói, keői Szt István vért., okrai, sajószentpéteri Szt Péter, schlangenmundi Bold. Szűz Mária, szabolcsi Ker. Szt János, topissai Bold. Szűz Mária; - esztergomi egyhm: Buda melletti révről nev. Buda-margitszigeti Szt Mihály, budafelhévizi Szentháromság, budai Szt Zsigmond, Budavár előtti új templom Bold. Szűz Mária, dömösi Szt Margit, óbudai Szt Péter és Pál, pestújhegyi Bold. Szűz Mária, tapolcai Bold. Szűz Mária; - győri egyhm: győrhegyi Szt Adalbert, majki Bold. Szűz Mária, mórichidai Szt Jakab, pápóci Legszentebb Üdvözítő, poki Szt István vért., soproni; - kalocsai egyhm: dézsi, szentfülöpi; - pécsi egyhm: apori v. apari Szűz Mária, iregi, szentháromsághegyi Szt Kereszt, tőli Szt Imre, vaskaszentmártoni; - szeged-csanádi egyhm: debreceni Szt László, herpályi Szt Pál, monostorpályi Szt Pál, szegedi Szentlélek, szegedi Üdvözítő, székesegyházi Szt Gellért és Imre; - székesfehérvári egyhm: bökénysomlyói Üdvözítő, csuti Szt Eusztách, székesfehérvári Nagyboldogassz., székesfehérvári Szt Miklós, székesfehérvári Szt Péter, szigetmonostori Szt Miklós, zsámbéki Ker. Szt János; - szombathelyi egyhm: borhi Szt Benedek, bozsoki, pornói Szt Margit; - váci egyhm: albey Szt Szűz, aszódi Szt Kereszt, benemonostori, garábi Szt Hubert, hatvani Szt Margit, kökénymonostori Szt Szűz, medemonostori, ócsai Szt Szűz, sziráki, tenyői, tétmonostori, tolmácsi, vác-szentkúti Szűz Mária, zsidói Szt Balázs; - veszprémi egyhm: bői Szt Kereszt, felsőörsi Szt Mária Magdolna, hántai Szt Mihály, kaposfői Szt Benedek, lullyai (szentlászlómonostori) Szt László, rajki Bold. Szűz Mária, rátóti Bold. Szűz Mária, vásárhelyi, veszprémi Mindensztek. **

Péterffy II:378. (nagyszombati nemz. zsin., X.) - Bánk 1958. III:97.