🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csutorás
következő 🡲

Csutorás László (Kisnána, Heves- és Külső-Szolnok vm., 1864. jún. 26.–Eger, 1923. dec. 14.): ügyvéd, egyetemi magántanár, jogakadémiai tanár. – Egerben tanult, 1890: ügyvédi okl. szerzett, Egerben nyitott irodát. 1896–1923: az egri érs. joglíc. magyar- és osztr. magánjog tanára. 1906: az ogy. választáson kisebbségben maradt. 1909: a bpi Tud. Egy. a m. magánjog m.tanárává képesítette. Heves vm. that. és Eger város képviselő testületének, az egri r. k. iskolaszéknek évtizedeken át tagja, egy ideig világi eln., a főegyhm. r. k. iskolák tanítói fegyelmi tanácsának ügyésze, az Egri Kaszinó aleln. 1918. XI. 14: az egri Nemzeti Tanács társeln., a Bpen XI. 16: tartott un. nemzetgyűlésen alkotmányjogi aggályai miatt nem jelent meg. Ő szövegezte meg azt az emlékiratot is, amely a Függetlenségi- és 48-as Párt közp. vezetőségét figyelmeztette a szoc. irányba kanyarodás veszélyeire. 1919. II. 21: a vallásalapot ellenőrző biz. átszervezésekor a biz. tagja, 1923: az egri Gárdonyi Géza Irod. Társ. r. tagja. – Írásai: M. Igazságügy (1887: Horvát-Szlavon-Dalmáto-oknak Mo-hoz való viszonya jogtörténeti alapon; 1888/89: A m. vmrendszer tört-i kifejlődése és pol-i jelentősége, 1891: Néhány szó a vmrendszer reformjához), Heves vm. (Bp., 1909: Törvénykezés) – M: A törvényi öröklési jog, kül. tek. az ági öröklésre a m. ált. polg. törvénykv tervezetében. Eger, 1906. – A Hevesvármegyei Hirlap (1893 – 95: főmunk.), 1895. XII. 3. – 1910. VI.4: az Egri Híradó fel. szerk. és kiadója. 88

Udvardy László: Az egri érs. joglyceum tört-e (1740 – 1896). Eger, 1898: 539. – Kiss–Sziklay 1902:502. – Heves vm. [1909]: 369. – Az érs. joglyceum ért. Eger, 1918/19 – 1924/25: 3. (nekrol.) – Thurzó 1928: 82. – Eckhart 1936: 677. – Gulyás IV: 1183. – Heves m. sajtóbibliogr. 1972:15. (28.)