🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csongrád
következő 🡲

Csongrád, Csongrád m.: 1. ispánsági vár. Vsz. szláv földvár helyén hozták létre Szt István korában a várispánság közp-jaként. A földvár a tatárdúlás (1241-42)  idején elpusztult, később szerepét Szeged vette át. 1559 u. újra megerősítették, de a törökök elfoglalták és állandó őrséget tartottak benne. Vsz. a hódoltság végén pusztult el. - 2. főplébánia a v. váci, majd a szeged-csanádi egyhm. szentesi esp. ker-ében. 1150: Surungrad. Tp-át 1100 e. ismeretlen tit. sztelték, a mai barokk Nagyboldogassz. tp. 1769: épült. Org-ját (2/30 m/r, op. 1607) 1910: a →Rieger gyár építette. Kegyura 1880: gr. Károlyi István. Anyakönyvei 1704-től. Anyanyelve 1840: m., 1910: m., 1940: m., rum., ném. - Filiája 1997: Felgyő. - Plébánosai: 1704: Goricsánszky László, 1712: Decsi Mihály, Szentmiklósi Gábor, majd Szegedi Mátyás, 1729: Ábrahámi Pál, 1734: Vintze Gergely, 1758: Berinkey Márton, 1762: Fábián István, majd Vintze István, 1778: Tóth Tamás, 1781: Kanyó Endre, 1802: Mátyus János, 1827: Szabó László, 1840: Jancsovich József, 1844: Banó Mihály, 1850: Virter Lajos, 1864: Alvinczi Ferenc, 1875: Szvoboda József, 1882: Edelényi János, 1886: Hegyi Antal, 1903: Porubszky József, 1912: Thury Károly, 1919: Szedlacsek István, 1945: Szolnoky János, 1958: Somogyi Tibor, 1960: Berkecz József, 1986: Zsótér Antal. - Lakói 1840: 15.803 r.k., 1 g.kel., 2 ev., 10 ref., 170 izr., össz. 15.986; 1910: 32.116 r.k., 14 g.k., 37 g.kel., 57 ev., 282 ref., 7 unit., 457 izr., 6 egyéb vall., össz. 32.976; 1940: 24.691 r.k., 65 g.k., 37 g.kel., 60 ev., 448 ref., 286 izr., 7 egyéb vall., össz. 25.594; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 290 ffit, 84 nőt; 1948: 18.017 r.k., össz. 18.321 (8 tanerős r.k. ált. isk-ban 467 tanuló); 1983: 12.000 r.k., össz. 21.757; 1990: össz. 20.122. - 2000. XI: hozzá tartozik az 553. sz. Szent Imre hg. cserkészcsapat. - Kat. sajtója: 1894-97: Csongrádi Közl. - Az 1920: alapított áll. főgimn. 1924: reálgimn., 1925: Szent Imre, 1948: Batsányi János Gimn. lett. - 3. Szt József (piroskavárosi) plébánia. 1936: alapították és a kapisztránus prov-ra bízták. Tp-át 1930: Szt József tiszt. sztelték, org-ját (2/10 m/r, op. 3039) a Rieger gyár építette. ~ filiája 1984: Bokros. - Plébánosai: ferencesek: Keczeli Mészáros Albert, 1940: Jenei Jenő, 1944: Kéri Xavér, König Kelemen, 1945: Nyizsnyik Mátyás, Király Kelemen, 1946: Hornyák Domonkos, 1949: Faddy Ottmár; egyhm-s: 1950: Gombosi István, 1951: Somogyi Tibor, 1954: Kalácska József, 1955: Gyovai Jenő, Farkas Lajos, 1964: Budavári József, 1978: Gacsári Kiss Sándor, 1986: Urbán Gábor, 1992: Soós Dénes. - 1948: 9540 r.k., össz. 9567 (4 tanerős r.k. ált. isk-ban 220 tanuló); 1983: 8000 hívője volt. - 2000. XI: hozzá tartozik a 575. sz. Szt György cserkészcsapat. Bá.B.-Zsótér Antal

1. Kovács 1983:131. - Csorba 1985:73. - 2. Gerecze II:273. - Chobot 1915. I:367. - MEN:148. - Sándor kz. 39. - 3. Schem. Cap. 1948:58. - MJ - MKA 1984:417. - Mészáros 1988:175.