🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csiszárik
következő 🡲

Csiszárik János (Vörösklastrom, Szepes vm., 1860. nov. 16.-Bp., 1936. jan. 2.): választott püspök. - Kassán és Bécsben tanult, 1882. VII: Kisszebenben hitokt., 1883. IV. 15: pappá szent. Kp., majd az Augustineumban képezte tovább magát, ahol 1885: teol. dr. Hazatérve a kassai szem. teol-tanára és tanulm. felügy-je. 1893: sztszéki tan., az orsolyiták leánynev. int-ének ném-tanára és udvari kp. 1906. III: az osztr-m. nagykövetség egyhjogi tanácsosának titkára Rómában, 1907: p. kamarás, 1909: a követség egyhjogi tanácsosa, 1910: p. prel. és 1911. XI. 18: veszprémi knk. A fölajánlott eperjesi g.k. ppséget elhárította. 1917. XI. 25: almisi vál. pp. 1916-18: Bécsben a közös külügymin-ban dolgozott. Egyhpol. tárgyalások résztvevője No-ban, Lengyo-ban és Töröko-ban. 1920: pápai, 1922: segesdi főesp. 1920: a m. kir. külügymin. szolg-ába lépett, 1920: Hollandiában és No-ban, 1923: Lengyo-ban tárgyalt. 1928: kiküldött a New York-i m. kat-ok Szt István tp-ának fölsztelésén; ekkor több mint 50 m. kat. egyhközs-et látogatott meg az USA-ban. 1929: rk. követ és meghatalmazott min. 1932. IV: nyugalomba vonult. - M: Az üdv ósz-i történelme középisk. és tanítóképzőint. használatra. Kassa, 1890. - Szt beszéd Szt István Mo. első ap. kir-ának ünnepén... Veszprém, 1899. 88

LBE:7. - Schem. Cass. 1891:215. - Szinnyei II:387. - Schem. Vesp. 1926:216, 1938:267. - M. pol. lex. 1929:78. - Sziklay 1931:226. - Gellért-Madarász 1932:111. - Karczag 1932:411. - Strazimir 1933:458. - Nemz. Újs. 1936. I. 3. - Gulyás IV:1027. - Pfeiffer 1987:87.