🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csicsáky
következő 🡲

Csicsáky Imre, prekubai és jakubai (Bácsalmás, Bács-Bodrog vm., 1860. aug. 1.-Zsombolya, 1935. okt. 3.): plébános, író. - A középisk-t és a teol-t Kalocsán és a KPI-ben végezte, 1883. VII. 1: kalocsai egyhm-s pappá szent. Futakon kp., 1884-96: gr. Csekonics Endre gyermekei mellett nev. 1889: átlépett a csanádi egyhm-be. 1896-1915: Zsombolyán plnos. 1902: megalapította a Jesuleum leánynev. int-et. 1915: a SZIA III. szako. tagjává választotta. - M: Egy év Párisban... Elb. Fr-ból ford. Bp., 1882. - A szokás legyőzi a természetet. Olaszból ford. Uo., 1882. - Emlékezések a Bács-Almáson emelt kpnának felsztelése ünnepére. Kalocsai Alánnal. Uo., 1882. - Jeremiás siralmai a Vg. nyomán a héb. szöveg egybevetésével. Uo., 1885. - Emlékversek... a csitói kpnának ... megáldatása... alkalmára. Uo., 1886. - Aesthetikai tanulm. Alighieri Dante: Divina Commediájának III. része, az Il Paradiso felett. Temesvár, 1886. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Alighieri Dante Commedia művének 3. része, a Paradicsom. Uo., 1887. - Beatrice, mint az egyh. jelképe, Dante Divina Commedia művében... Bp., 1887. - Költeményei és kisebb műfordításai sp., ol., ang., fr., ném., költőktől és a Sztírásból. 1882-87. Temesvár, 1888. - Dante politikája. Bp., 1888. - Dante bölcselete. Temesvár, 1888. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Dante orthodoxiája. Bp., 1890. (Klny. M. Állam) - Dante theológiája. dr. Hottinger Ferenc művei nyomán. Uo., 1891. - Dante és Olo. városai. (1. füz. Róma.) Uo., 1891. - XIII. Leó p. költeményei. Temesvár, 1894. - Imádkozzunk! Ker. kat. imakv. az ifj. használatára. Uo., 1899. - 1883: a Voce della Verità ol. lap m. munk-ként cikkezett a m. egyhpol. ügyekről. T.E.

Szinnyei II:348. - Pallas XVII:327. (*1860. aug. 21.) - Bács-Bodrog vm. II:496. - Schem. Csan. 1913. - Bierbauer 1929:8. - KL I:376. - SZIA Értes. 1935:81. - Gulyás IV:928.

Bura szerint plébánosai: Pajor (Tempfli) Endre (1890), Makár Sándor (1899-1923), Körösi Károly (1911), Szmutkó Emil (1933-1943), Kalász Géza (1943-)