🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cserkészmozgalom Világszervezete
következő 🡲

Cserkészmozgalom Világszervezete (ang. World Organization of the Scout Movement, WOSM), 1922-: előzménye, a Nemzetközi Cserkész Konferencia 1920: jött létre Londonban, az első jamboree-val egyidőben.  A ~et  azért alapították, hogy világszerte előmozdítsa az egységet és egyetértést a cserkészek körében, segítséget és tanácsot adjon tagjainak, tagszervezeteinek, s cserkész világtalálkozókat szervezzen. Állandó titkársága a genfi Világ Cserkész Iroda (World Scout Bureau, WSB) és Európai Cserkész Iroda (European Scouting). Ezeken kívül regionális irodákat tart fenn San Joséban (Costa Rica) az amerikai, Kairóban (Egyiptom) az arab, Nairobiban (Kenya) az afrikai, Manilában (Fülöp-szgk) az ázsiai és óceániai cserkészmozgalmak segítésére. A ~t a 3 é. ülésező Nemzetközi Cserkész Konferencia (World Scout Conference) és az általa választott Világ Cserkész Tanács (World Scout Committe) irányítja, a Tanács által kinevezett főtitkár vezetésével. Székhelye Genf (Svájc). - A Világcserkészet Konzultativ Bizottsága (World Guide and Scout Cosultative Committee) a fiú- és leánycserkészet közös tanácskozó- és összekötő szerve. - A ~nek konzultativ státusa van az ECOSOC, UNESCO, FAO, WHO, UNICEF, Európa Tanács, és megfigyelő számos más, főleg gyermekekkel és ifjúsággal kapcsolatos, ill. emberbaráti jellegű (pl. Nemzetközi Vöröskereszt) világszervezetben. A Világ Cserkész Alapítvány (World Scout Foundation, WSF) révén ifjúsági programokat támogat. - A ~nek 1992: 160 orsz-ban több mint 16 millió tagja volt. Havi folyóirata: World Scouting News.  3 é. összefoglaló jelentést ad ki Triennial Report címen. →Európai Cserkész Szövetség, →Eszperantó Cserkész Liga, →Leánycserkészek Világszövetsége, →Öregcserkészek és Öregcserkész-leányok Nemzetközi Baráti Társasága, →Nemzetközi Katolikus Cserkészkonferencia, →Leánycserkészek Nemzetközi Katolikus Konferenciája N.D.

LThK VIII:392. - YIO 1989. I:BB0194. - EWY 1992. I:285.


Cserkészmozgalom Világszervezete: lásd II:421. – Újjászervezéséről →Nagy László cserkésztiszt 1965: tanulmányt készített a New York-i Ford Alapítvány megbízásából, amelyet a Cserkész Világiroda az elkövetkező évek irányvonalának fogadott el. Nagy László 1967–88: a Világiroda főtitkára volt. Sokat tett a mo-i cserkészet újraalakulásáért ill. a két szövetség megbékéléséért és a Magyar Cserkészet Tanácsa megalakulásáért, amelyen keresztül a magyar cserkészet újból a Nemzetközi Cserkész Szövetség tagja lehetett. Bo.J.–Fe.Má.