Magyar Katolikus Lexikon > C > Cselényi


Cselényi István (Kassa, Abaúj-Torna vm., 1879. aug. 17.-1944 u.): kanonok. - A középisk-t és a teol-t Kassán végezte, ahol 1901. XII. 9: pappá szent. Sóvárt, 1904: Homonnán, 1905: Kassán kp., 1908: a kassai orsolyiták el. és pol. isk-jának hitokt-ja, 1911: ig-ja. 1911-39: a kassai Szt Antal Kenyere ig-ja, majd elnöke. 1914-18: Kassán plnosh., 1918: sztszéki tan., 1931: p. kamarás, 1940: kassai knk. és Kassa-Belvárosban plnosh. - M: Ismerési fokok és módok Szt Tamás Summa theologica-jában, kül. tek. az angyalokra. Nyíregyháza, 1942. - Szerk. 1914-18: a Kassai Kath. Egyh. Tudósítót. 88

M. pol. és közig. compass 1939:372. Arck. - Pilinyi 1943:187. - Schem. Cass. 1944:82.