🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cseh-Morva Protektorátus
következő 🡲

Cseh-Morva Protektorátus, 1939. márc. 16.-1945. máj. 9.: a történelmi cseh királyság a német megszállás idején. - Hitler Berlinben 1939. III. 15: közölte Hácha cseh-szl. közt. elnökkel, hogy No. megkezdi a cseh országrészek katonai megszállását. III. 16: Hitler a prágai várban rendeletet adott ki a ~ létrehozásáról. IV. 27: Eliáš tábornok vezetésével megalakult a kormány, mely VII. 4: átvette a ném. zsidótörv-eket. X. 28: Prágában tömeg tiltakozott a ném. megszállás ellen. XI. 17: a ném-ek elrendelték az összes cseh egy. és főisk. bezárását. - A csehszl. emigráció Beneš vezetésével 1940. VII. 9: ideigl. csehszl. államapparátus (elnöki hivatal, kormány, államtanács) létrehozásáról döntött. VIII. 31: K. H. Frank birod. protektor ismertette Hitlerrel a ~ elnémetesítésének tervét. 1941: kb. 500.000 cseh polgárt vittek No-ba kényszermunkára, Heydrich, az új birod. protektor 1941. IX. 28: 300 cseh vezetőt, köztük Eliáš tábornokot is, letartóztatott. X. 16: kezdődött a cseho-i zsidók deportálása; 77.292 cseh zsidó halt meg a náci táborokban. 1942. V. 27: a londoni kormány fegyveres csoportja Prágában meggyilkolta Heydrichet. A ném-ek válaszul elpusztították Lidice és Ležáky községeket, 1943-45: több mint 1000 polg. személyt végeztek ki a prágai börtönökben. - 1943. XII. 12: Beneš Moszkvában csehszl-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötött. Cseho-ban és Szl-ban 1944: szervezetté vált a németellenes fegyveres ellenállás. 1945 tavaszán a Ny-i szövetségesek Cseho. ter-én Plzenig jutottak előre. Prágában V. 5: fegyveres fölkelés tört ki a városban rekedt ném. (nagyrészt ukrán SS) erőkkel szemben. A fölkelés a szovjet alakulatok támogatásával győzött, s a szovjet csapatok V. 9: bevonultak Prágába, ahol a fölkelők pogromot rendeztek a ném-ek között, s a ~ megszűnt. Sz.Lá.