🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csanádi
következő 🡲

Csanádi Balázs (Szászcsanád, Alsó-Fehér vm., ?-Gyulafehérvár, 1427. febr. 22. u.): megyéspüspök. - 1419: a bécsi egy. jogi karának hallg-ja és Marczali László csanádi prép. kp-ja. 1423: Marczali csanádi pp. lett és ~t kinevezte prép-tá. Ez év őszén Zsigmond kir. az erdélyi ppségre javasolta. V. Márton 1424. II. 4: ki is nevezte. ~ idejében szüntették meg a →szebeni prépostságot. A →kolozsmonostori apátsággal állandó birtokvitái voltak. - Utóda 1427. IX. 24: Lépes György. 88

Schem. Trans. 1838:XIX. (32.); 1913:13. (1424. II. 14-†1427: pp.) - Mendlik 1864:89. - Gams 1873:382. (1424. II. 4-†1426 k.: pp.) - Fraknói 1895:514. - Temesváry 1922:322. (1424. II. 4: pp.) - Vorbuchner 1925:27. (1423-27: pp.) - Jakubinyi 2004:22. (†1427. ápr. 20-nov. 11. között)

Csanádi János (†1569 k.): a kolozsmonostori konvent mint hiteleshely utolsó jegyzője (1545-69). - ~ az egyetlen a konvent nótáriusai közül, akinek kv-eiből legalább egy, az Eber-féle Calendarium historicum (1551) fönnmaradt és tartalmazza tulajdonosa tört. följegyzéseit. 1556: az apátság megszüntetése és 1575: a requisitori intézmény megszervezése között ~ személye jelentette a folytonosságot az okl-kiadásban. 1563: Kolozs vm. jegyzője. V.S.

Jakó I:90.


Csanádi Albert, B., OSPPE (†1515 u.): költő. – A bajcsi ktorban élt, m-ul és lat-ul írta humanista verseit. Környzete értetlensége verseit tűzbe dobta. Kiváló szónok volt. 1515. V. 18: írott levele fennmaradt. **

Puskely 1994:303.